Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy edistävät hyvinvointia – tutkimus kohtaa käytännön

Psykologian laitoksen psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla on tehty Kriisikeskus Mobilen kanssa yli 20 vuotta yhteistyötä lähisuhdeväkivallan tekijöiden hoitomallin kehittämisessä ja ryhmähoidon toteuttamisessa. Jyväskylän mallissa yksilökäynnit tapahtuvat Mobilessa, jonka jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmään yliopistolla.

Kriisikeskus Mobilen yksilötyöstä lisätietoja Jouni Paanaselta, kriisi- ja perheväkivaltatyöntekijä, väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyö 050 531 3339.

Lue lisää: Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy edistävät hyvinvointia

 

 


Vuoden 2018 tilastot

VUODESTA 2018
Toimintavuosi 2018 oli Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n 38 ja yhdistyksen toiminnan keskiössä olivat Kriisikeskus Mobilen toiminta sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen osana kriisikeskuksen toi-mintaa. Toimintavuosi 2018 oli Kriisikeskus Mobilen toiminnan kahdeskymmeneskolmas.

Vuoden 2018 ajan kriisikeskuksessa työskenteli 15 työntekijän, ammattitaitoinen henkilöstö, joista 12 työntekijää oli JSMS ry:n ja kolme Jyväskylän kaupungin työntekijää. Lisäksi toimintavuoden 2018 aikana rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaajan työaikaa oli käytettävissä kolmatta vuotta 100 % toiminnanohjaajan tehtäviin koko vuoden ajan.

Toiminta-alueen kuntia olivat vuoden 2018 aikana Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski eli koko Keski-Suomen maakunta kuului 1.1.2018 alkaen toiminta-alueeseen. Asukaspohja oli yli 275 000 asukasta vuonna 2018. Kriisikeskuksen toimintaa olivat kriisi-, perheväkivalta- ja rikosuhri-päivystystyö sekä myös vapaaehtoistyö ja sen mahdollistaminen oli kiinteä osa toimintaa.

Yhteydenottojen kokonaismäärä Kriisikeskus Mobilessa oli 13 302, jossa edelliseen vuoteen verrattuna on 2,3 % kasvua – tosin, kun huomioidaan, että sosiaalietupäivystyksen asiakastilanteet ohjautuivat Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikköön niin kriisityön osalta kasvua vuonna 2018 oli 17 %. Yh-teydenotot liittyivät 11 111 asiakastilanteeseen. Pääosa asiakkaiden kontakteista vuonna 2018 oli puhelinkriisityötä. Käyntejä Mobileen tehtiin yhteensä 1500. Koti- ja laitoskäyntejä kriisi- ja Rikosuhripäivystystyöstä tehtiin vuonna 2018 573 kpl. Asiakas- ja laitoskäynnit vähenivät 10 prosentin verran verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä ovat elämän kriisit (3175 kpl), traumaattiset kriisit (2887), mielenterveyteen liittyvät syyt (2112), väkivaltaan (1226), las-tensuojeluun (328), rikokseen (1153) ja päih-teisiin ja riippuvuuksiin (230) liittyneet syyt.

Väkivaltatyön yksilötyössä työskenneltiin väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaisesti käyttäytyneiden kanssa. Yksilötyössä työntekijöinä vuoden 2018 aikana olivat Anne Kurkinen (7/2018 alkaen), Hanna Thitz (7/2018 alka-en), Sinikka Vuorela ja Jouni Paananen. Väkivaltaa kokeneiden yksilötyössä asiakkaista 90 oli naista ja 3 miestä. Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyössä asiakkaista 8 oli naisia ja 48 oli miehiä. Paritapaamisia oli vuonna 2018 oli seitsemän kertaa. Vaihtoehto väkivallalle -ryhmiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella osallistui 15 henkilöä vuoden 2018 aikana – toimintavuosi 2018 oli toinen vuosi, jolloin ryhmä oli mahdollinen niin naisille kuin miehille. Seitsemän uutta ryhmäläistä aloitti vuonna 2018 ja ryhmän lopetti viisi henkilöä. Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 170. Vuoden 2018 aikana toinen ryhmistä kokoontui kertaviikkoiseksi ja toinen ryhmä kokoontui joka toinen viikko.

Vapaaehtoistyöntekijöitä oli 20 henkilöä – uusien vapaaehtoisten koulutus järjestettiin keväällä 2018. Vapaaehtoiset tekivät vapaavalintaisesti pääsääntöisesti kolmen viikon aikana yhden kuuden tunnin työvuoron aamu-, ilta- tai välivuorossa. Vapaaehtoiset tekivät vuonna 2018 vuoroja yhteensä 258 kpl.

Kriisikeskus Mobile tilastolyhyt 1.1.-31.12.2018


Ajanvarauksettomat verkkoauttamisajat

Kriisityöntekijämme tavattavissa myös ilman ajanvarausta verkkoauttamisen kautta. Verkkoauttamiseen pääsee kirjautumaan Kriisikeskus Mobilen verkkosivujen kautta: Verkkoauttamiseen

Tulevat ilman ajanvarausta olevat verkkoauttamisajat:
✔️ la 16.2 klo 14-16
✔️ ti 19.2 klo 14-16
✔️ la 23.2. klo 14-16
✔️ ti 26.2 klo 14-16
✔️ la 2.3 klo 14-16
✔️ ti 5.3 klo 14-16
✔️ la 9.3 klo 14-16.

Keskusteluja voi käydä työntekijän vapaana ollessa
✔️ilman ajanvarausta,
✔️varaamalla ajan erikseen kriisi- ja väkivaltatyöhön soittamalla 014-266 7150 tai
✔️ varaamalla ajan erikseen RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttamiseen soittamalla 050 368 0188.


Yhteistyötahoille suunnattu kysely

Kartoitamme yhteistyötahoille suunnatulla kyselyllä teidän ajatuksianne ja kokemuksianne Kriisikeskus Mobilen toiminnasta Keski-Suomen maakunnan alueella (23 kuntaa). Kyselyn vastausten pohjalta arvioidaan sekä myös kehitämme toimintaamme.

Kyselyssä on 13 kysymystä ja vastaaminen vie aikaa alle 10 minuuttia. Vastaajan henkilöllisyys ei tallennu tai ole missään vaiheessa tunnistettavissa.

Vastaamaan pääsee: www.webropolsurveys.com/S/6567BD01587A4B0E.par

Kyselyyn voi vastata 20.2.19 saakka. Kiitos vastaamisesta!


Tulevat verkkoauttamisajat ilman ajanvarausta

Kriisikeskus Mobilen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyössä puhelinauttamisen (014-2667150/24 h), Mobilen tiloissa tapahtuvien asiakastapaamisten sekä koti- ja laitoskäyntien lisäksi myös mahdollisuus verkkoauttamiseen joko ajanvarauksella tai ilman ajanvarausta. Verkkoauttamiseen pääsee kirjautumaan Kriisikeskus Mobilen verkkosivujen kautta: https://kriisikeskusmobile.fi/verkkoauttaminen/

Kriisityöntekijämme tavattavissa ilman ajanvarausta verkkoauttamisen kautta:

✔️ to 24.1 klo 14-16
✔️ ti 29.1 klo 14-16
✔️ la 2.2. klo 14-16
✔️ ti 5.2 klo 14-16
✔️ la 9.2 klo 14-16
✔️ ti 12.2 klo 14-16
✔️ la 16.2 klo 14-16.

Keskusteluja voi käydä työntekijän vapaana ollessa
✔️ilman ajanvarausta,
✔️varaamalla ajan erikseen kriisi- ja väkivaltatyöhön soittamalla 014-266 7150 tai
✔️ varaamalla ajan erikseen RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttamiseen soittamalla 050 368 0188.