Väkivaltatyö

Ota yhteyttä Kriisikeskus Mobileen 014-266 7150
• jos olet kokenut väkivaltaa tai käyttäytynyt väkivaltaisesti ja haluat apua itsellesi ja/tai läheisillesi
• kun kohtaat työssäsi asiakkaan, joka on kokenut tai käyttäytynyt väkivaltaisesti ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaan väkivaltatyöhön.

Akuutissa tilanteessa soita hätänumeroon 112.

Väkivalta voi olla:

henkistä (mm. mitätöinti, alistaminen, nöyryyttäminen, nimittely, kontrollointi, pettämisellä uhkailu)
fyysistä (mm. läpsiminen, töniminen, repiminen, lyöminen, kuristaminen, tukistaminen, tavaroiden rikkominen, aseiden käytöllä uhkaaminen tai niiden käyttö)
uhkailua (mm. väkivallalla uhkailu, itsemurhalla uhkailu, tappouhkaus, pelottelu)
häirintää (mm. kotirauhan rikkominen, puhelimella ja muilla viestintävälineillä häiritseminen)
taloudellista (mm. rahan käytön kontrollointi, kiristäminen, petos)
seksuaalista (mm. seksiin tai seksuaalisiin tekoihin pakottaminen tai painostaminen, raiskaus tai raiskauksen yritys)
vainoamista (mm. pitkäaikainen seuraaminen ja häirintä, paikantaminen, digitaalinen vaino)
hengellistä ja kulttuuriin liittyvää (mm. uskontoon pakottaminen, uskonnon väheksyminen, kulttuuriin liittyvät roolit ja asenteet, kunniaväkivalta).

Jokaisella on oikeus turvalliseen, väkivallattomaan elämään. Väkivallasta on aina vastuussa väkivaltaisesti käyttäytynyt. Kukaan ei voi teoillaan aiheuttaa toisen väkivaltaisuutta. Väkivalta on rikos.

Väkivalta järkyttää, pelottaa ja se aiheuttaa turvattomuutta. Väkivalta vaikuttaa väkivallan kokijaan monella elämän osa-alueella. Se vaikuttaa myös väkivaltaisesti käyttäytyneen elämään monimuotoisesti. Perheissä lapset voivat olla väkivallan näkijöitä ja kuulijoita, kohteita tai välineitä. Kaikenlainen väkivalta on lapselle ja nuorelle haitallista – ja se vaikuttaa lapsen kasvuun sekä kehitykseen. Lapsella on oikeus turvalliseen elämään.

Kriisikeskus Mobilessa tehdään väkivaltatyön yksilötyötä niin väkivaltaa kokeneiden kuin väkivaltaisesti käyttäytyneiden kanssa. Väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyö on tarkoitettu naisille ja miehille. Yksilötyössä käsitellään väkivaltaa ja väkivallan vaikutuksia. Yksilötyössä tavataan asiakkaita suunnitelmallisesti, ja ajanvarauksellisesti. Yksilötyön tavoite on väkivallan ehkäiseminen, väkivallan loppuminen sekä turvallinen elämä. Yksilötyö tukee asiakasta hänen elämäntilanteensa mukaisesti.

Yksilötyön työntekijät:

Thitz Hanna, kriisityöntekijä, väkivaltaa kokeneiden yksilötyö 046 921 6101 

Vuorela Sinikka, kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori, väkivaltaa kokeneiden yksilötyö 044 528 0276 

Paananen Jouni, kriisi- ja perheväkivaltatyöntekijä, väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyö 050 531 3339.

 

Väkivaltatyö on asiakkaalle maksutonta.

Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyöstä (Vaihtoehto väkivallalle – hoitomalli) on mahdollisuus ohjautua ryhmään Jyväskylän yliopiston psykologian tutkimus- ja kehittämisklinikalle.

Väkivaltaa kokeneiden naisten ryhmätoimintaa järjestetään vuosittain.

Apua väkivaltaan saa lisäksi mm. hätäkeskuksesta (112), poliisilta, kotikunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, neuvolasta, perheneuvolasta, koulun henkilökunnalta, nuorisotyöstä, sosiaalipäivystyksestä, Rikosuhripäivystyksestä (Jyvässeudun palvelupiste 050 368 01 88), Keski-Suomen ensi- ja turvakodista (Turvakoti 050 4688 179/24h), Kriisikeskus Mobilesta (014 266 7150/24h), Nollalinja-puhelinpalvelusta (080 005 005/24h), Tukinaisesta (0800 97899), perheasiain neuvottelukeskuksesta (014 334 7800), Suvanto-linja (turvallisen vanhuuden puolesta 0800 06776 ti ja to klo 12-16), työterveyshuollosta, mielenterveystoimistosta, seurakunnista ja eri järjestöiltä.