Kriisityö

Kriisi voi olla seurausta erilaisista elämänvaiheista tai tapahtumista. Kriisin taustalla voi olla äkillinen muutos tai järkyttävä tapahtuma – se voi olla myös seurausta useista samanaikaisista kuormittavista asioista ja erilaisista elämän tilanteista.

Kriisit jaotellaan pääasiassa
kehitys- ja elämäntilannekriiseihin (mm. murrosikä, muutto, opiskelujen aloittaminen/päättäminen, työpaikan vaihtaminen, lapsen syntymä, ero, ihmissuhteen päättyminen tai ikääntyminen)
traumaattisiin kriiseihin (mm. läheisen kuolema, läheisen itsemurha tai itsemurhayritys, vakava sairaus, onnettomuus tai väkivalta).

Kriisissä tavallisia tunteita ovat mm. järkytys, pelko, viha, suru, epäusko ja toivottomuus. Kriisiin voi liittyä erilaisia tuntemuksia mm. päänsärkyä, palelua, pahoinvointia, unettomuutta, hikoilua ja/tai lihakset voivat jännittyä. Kriisissä oleva voi kokea avuttomuuden tunnetta ja hätää – perusturvallisuuden tunne usein heikkenee. Kriisissä koetut omituiset ja pelottavatkin tunteet ovat normaaleja ja asiaankuuluvia – ne ovat normaalia reagointia epänormaaliin eli kriisin aiheuttaneeseen tapahtumaan.

Kriisitilanteissa ja niiden jälkeen eri ihmisten reagointi tilanteeseen on yksilöllistä, joten myös tuen tarve on yksilöllistä. Yksilön elämänhistoria, psyykkinen tila sekä sosiaaliset suhteet vaikuttavat kriisien käsittelyyn ja prosessointiin. Käsittelyä tukee usein, kun puhuu kriisitilanteesta jonkun läheisen tai ammattiauttajan kanssa. Tunteitaan voi ilmaista myös mm. piirtämällä, kirjoittamalla, kuuntelemalla musiikkia tai liikkumalla. Tärkeää on myös syödä ja nukkua riittävästi. Kriisit voivat myös tuoda mieleen aiempia vaikeita elämäntilanteita ja tilanne voi tuntua erityisen raskaalta. Toisaalta kriisi voi myös mahdollistaa asioiden uudelleenarvioimisen ja henkisen vahvistumisen.

Kriisityö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää, lyhytkestoista sekä suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, joka voi sisältää puhelimitse tehtävää kriisityötä sekä asiakastapaamisia Kriisikeskuksessa. Tilannekohtaisesti asiakasasioissa tehdään myös verkostotyötä ja tuetaan asiakasta tarvittaessa jatko-ohjauksena muihin palveluihin.

Puhelinyhteydenotto Mobileen maksaa soittajalle soittajan liittymätyypin ja puhelinoperaattorin hinnoittelun mukaisesti. Muuten kriisityö on asiakkaille maksutonta. Kriisikeskus Mobilen asiakaspuhelinnumero  044 7888 470 ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17. Puhelinkriisityön lisäksi on mahdollisuus asioida kasvokkain Mobilessa ja/tai pop up chatin kautta.

Itsemurhien ehkäisy

Kriisikeskus Mobilesta matalan kynnyksen tukea itsetuhoisiin ajatuksiin. Itsetuhoisuus tarkoittaa itsensä vahingoittamiseen liittyviä ajatuksia tai tekoja. Itsetuhoisia ajatuksia tai itsemurha-ajatuksia esiintyy monilla ihmisillä jossakin elämänvaiheessa.  Itsetuhoisuudelle ei ole koskaan vain yhtä syytä vaan siihen vaikuttaa monenlaisten tekijöiden vuorovaikutus. Itsetuhoisuuteen liittyvästä toivottomuudesta on vaikeaa päästä yksin irti – apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen itsemurhien ehkäisyn palveluketjun löydät: tästä linkistä. Palveluketju on tarkoitettu itsetuhoisen asiakkaan, hänen läheisensä ja ammattilaisen käyttöön. Ketjusta löytyy ennaltaehkäisevää tietoa, mittareita sekä tutkimus-, ja hoito-ohjeita itsetuhoisuudesta. Itsetuhoisuus voi ilmetä itsemurha-ajatuksina tai itseä vahingoittavana toimintana. Lisätietoja itsetuhoisuudesta myös Mielenterveystalon sivustolta: tästä.

Kriisikeskus Mobilesta saa apua itsetuhoisuuden lisäksi myös Keski-Suomessa itsemurhaa yrittäneet Linity-lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle työstä. Linity-työ on yksilöllinen interventio, jonka tavoitteena on itsemurhakäyttäytymisen ennaltaehkäisy. Menetelmä perustuu itsemurhakäyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla vältetään ajautuminen uuteen itsemurhayritykseen. Interventio koostuu 3-4 tapaamisesta. Linity-työ on tarkoitettu henkilöille, joilla on taustalla ensimmäinen tai toinen itsemurhayritys 1-2 viikon sisällä itsemurhayrityksen jälkeen tai heti, kun akuutti sairaalahoito ei ole enää tarpeen. Interventio ei korvaa eikä estä muuta psykososiaalista tukea tai psykiatrista hoitoa.

Lisätiedot: Kriisikeskus Mobile ja Linity-työ. Saat lisätietoja Linity-työstä myös Linity-työn esittelyvideosta, joka katsottavissa tästä linkistä. Ammattilaisena saat lisätietoa asiakkaan ohjaamisesta LINITY-työhön: tästä.

Ajanvaraus ja neuvonta Linityyn liittyen 044 7888 470. Yhteydenottopyynnön voi jättää työntekijöille lisäksi sähköpostitse toimisto@kriisikeskusmobile.fi. Työntekijöinä Linity-työssä ovat Anne Arnberg, Liisa Jaakonaho, Mikko Karjalainen, Jaana Luukkonen-Kytömäki, Reija Okkonen ja Jouni Paananen.

Itsetuhoisuus koskettaa aina myös läheisiä. Kriisikeskus Mobilesta on myös mahdollisuus tukea itsetuhoisen ja/tai itsemurhan tehneen henkilön läheisiä.  Lisätietoja mm. läheisten omaan hyvinvointiin sekä tuen hakemiseen liittyen Mielenterveystalon sivustolta: tästä linkistä.

Voit ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470, jos sinulla on
♦️ itsetuhoisia ajatuksia,
♦️ olet yrittänyt itsemurhaa,
♦️ läheisenä toivot tukea itsellesi tai
♦️ olet itsemurhan tehneen läheinen.
************************

Kriisikeskus Mobilessa toimii Puhutaan Elämästä – itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa 2023-2024 -hanke, jossa keskitytään itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen järjestölähtöisen asiakastyön, viestinnän ja verkostotyön keinoin. Kaksivuotinen Keski-Suomen liiton rahoittama hanke nojaa kehittämistyöhön, jossa huolehditaan erityisesti itsemurhaa yrittäneen läheisten auttamisesta ja tukemisesta. Hankkeen myötä on tarkoitus vahvistaa entisestään Kriisikeskus Mobilen tarjoamaa keskustelutukea itsetuhoisille ja heidän läheisilleen sekä tarjota itsemurhaa yrittäneille matalalla kynnyksellä Linity (lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle) -työskentelyä. Hankkeen esite: tästä sekä muut lisätiedot: tästä.

Podcasteja

Kriisikeskus Mobile ja Kaaoksen kasvattama yhteistyöpodcast -sarja: ”Suoraa puhetta itsemurhasta”.

Podcastit kuunneltavissa myös Spotify:issa.

Kriisikeskus Mobilen podcasteja:

Lisää Kriisikeskus Mobilen podcasteja, joissa käsitellään väkivaltaa kuunneltavissa linkin kautta.

Ensihoidon ja pelastustyön podcast: ”Minun tarinani”: Voiko oman lapsen kuolemasta koskaan selvitä. Ensihoitaja Hanna Kemppainen.

Surunauhan podcasteja

Apua kriisitilanteissa saa lisäksi mm. Hätäkeskus 112, Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149/24 h, poliisi, Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluista, työterveyshuollosta, perheasiain neuvottelukeskuksesta, Keski-Suomen ensi- ja turvakodista, Rikosuhripäivystyksestä,  seurakunnista ja eri järjestöiltä. Lisäksi valtakunnallisia auttavia puhelimia ovat mm. MIELI Suomen mielenterveys ry:n Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen puh. 09 2525 0111 24 h. MIELI ry:n kriisipuhelin päivystää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi: lisä- ja yhteystiedot.

Suomessa on 22 järjestölähtöistä kriisikeskusta – MIELI ry:n kriisikeskusverkoston kriisikeskukset.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen, 0800-97899
Naisten linja, 0800 02400
Suomen delfins,050 583 5000
Sekaisin chat 
Mannerheimin lastensuojeluliitto, Vanhempainpuhelimen numero 0800 92277
Mielenterveystalo
Nuorten mielenterveystalo
Nollalinja, 080 005 005
Lasten ja nuorten puhelin 116 111
Kirkon palveleva puhelin 0400 22 11 80