Seuraava vapaaehtoiskoulutuksemme alkaa tammi-helmikuussa 2019

Haluatko osallistua kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön? Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityön päivystystyötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinpäivystys, asiakaskäynnit, koti-, laitos- ja kenttäkäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain. Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy tammi-helmikuussa 2019. Voit ilmoittautua haastatteluun webropol-lomakkeen kautta. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun marraskuun 2018 aikana.


Vertaisryhmä henkirikoksessa läheisensä menettäneille on mahdollista käynnistyä Jyväskylässä

Jyväskylässä on mahdollista käynnistää vertaisryhmä henkirikoksessa läheisensä menettäneille, kun ryhmään ilmoittautuu vähintään 3-4 henkilöä.  Läheinen voi olla esimerkiksi perheenjäsen, sukulainen, ystävä tai muu läheinen henkilö. Ryhmänvetäjänä toimii Kriisikeskuksen kriisityöntekijä Sari Solismaa. Lisätietoja: sari.solismaa(at)jkl.fi tai jättämällä soittopyyntö Sarille 014-2667150.

Kriisikeskus Mobilessa oli vuoden 2017 aikana tilastoituja yhteydenottoja yhteensä 12 994. Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä asiakastilanteissa olivat 1.1.-31.12.2017
– elämän kriisit (3167 kpl mm. kriisiytynyt perhetilanne, erotilanne, sairaus),
– traumaattiset kriisit (2549 kpl mm. kuolema, läheisen itsemurha, onnettomuus),
– mielenterveyteen liittyvät syyt (1832),
– väkivaltaan (1233),
– rikokseen (921),
– lastensuojeluun (722) ja
– päihteisiin ja riippuvuuksiin (277) liittyneet syyt.

Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat pääosin puhelimitse (85 %). Asiakaskäyntejä Mobileen oli vuonna 2017 yhteensä 2215 kpl. Koti- ja laitoskäyntejä Mobilesta tehtiin 634 kpl. Kriisi- ja RIKU-työhön koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tekivät vuoden 2017 aikana yhteensä 258 vapaaehtoistyönvuoroa, joiden lisäksi vapaaehtoiset ovat tehneet myös rikosuhritukihenkilötyötä.

Kriisikeskus Mobilesta matalan kynnyksen kriisiapua 1.1.2018 alkaen koko Keski-Suomeen – myös Saarikan kunnat tulevat mukaan kriisityöhön. Kriisikeskuksen toiminta-alueeseen kriisityön osalta kuuluu Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Kinnulan, Konneveden, Kuhmoisen, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Pihtiputaan, Toivakan, Uuraisten, Viitasaaren ja Äänekosken lisäksi 1.1.2018 alkaen myös Saarikan kunnat Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi sekä Kannonkoski. Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalietupäivystystoiminta Kriisikeskus Mobilessa päättyy 31.12.2017. 1.1.2018 alkaen Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikkö vastaa virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Konneveden, Kuhmoisten, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken alueella. Sosiaalipäivystysyksikön sosiaalityöntekijään saa yhteyden 1.1.2018 alkaen soittamalla asiakasnumeroon 014 266 0149 tai hätäkeskukseen 112 ja pyytämällä yhteydenottoa sosiaalityöntekijään. Virka-aikana edm. kunnissa yhteys oman kotikunnan sosiaalityöhön. Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari järjestävät sosiaalipäivystyksensä yhteistyössä ja ko. sosiaalipäivystykseen saa yhteyden 24 h soittamalla 112. Myös Saarikan alueen kunnat järjestävät sosiaalipäivystyksensä edelleen omana toimintanaan ja ko. sosiaalipäivystykseen saa yhteyden 24 h soittamalla 112. Lisätietoja: Mobilen kriisityö 1.1.2018 alkaen.

Suomi 100 juhlavuoden innostamana kokosimme 100 ajatusta matalan kynnyksen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyöstä Mobilen ja Rikun Jyvässeudun palvelupisteen asiakkaiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten sanoina mm. siitä mikä auttoi, mikä tuki, mikä oli merkityksellistä, miksi kriisi-, väkivalta-, rikosuhripäivystys- tai vapaaehtoistyötä: 100 ajatusta.

Valtakunnallisesti eri kuntien kuntalaiset voivat olla yhteydessä Suomen Mielenterveysseuran Valtakunnalliseen kriisipuhelimeen puh: 010 195 202 arkisin klo 9.00–07.00 sekä viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00. Suomen Mielenterveysseuran kriisikeskusverkostoon kuuluu 22 kriisikeskusta, joiden yhteystiedot: http://www.mielenterveysseura.fi/fi/tukea-ja-apua/kasvokkain/kriisikeskusverkosto

Voit antaa asiakaspalautetta vastaamalla kyselyyn.

Internetin kautta apua arkielämän kriisitilanteissa saa mm. TukiNetistä. Myös Rikosuhri-päivystyksen Rikunet tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä internetin kautta. Sekaisin-chat on nuorille tarkoitettu chat-palvelu mielenterveyden tukemiseen sekasin247.fi/

Suomen Mielenterveysseura järjestää erilaisia ryhmätoimintoja: lue lisää vertaistukiryhmistä.


Vuosi 2017 tilastollisesti

Kriisikeskus Mobilessa oli vuoden 2017 aikana tilastoituja yhteydenottoja yhteensä 12 994. Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä asiakastilanteissa olivat 1.1.-31.12.2017
– elämän kriisit (3167 kpl mm. kriisiytynyt perhetilanne, erotilanne, sairaus),
– traumaattiset kriisit (2549 kpl mm. kuolema, läheisen itsemurha, onnettomuus),
– mielenterveyteen liittyvät syyt (1832),
– väkivaltaan (1233),
– rikokseen (921),
– lastensuojeluun (722) ja
– päihteisiin ja riippuvuuksiin (277) liittyneet syyt.

Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat pääosin puhelimitse (85 %). Asiakaskäyntejä Mobileen oli vuonna 2017 yhteensä 2215 kpl. Koti- ja laitoskäyntejä Mobilesta tehtiin 634 kpl. Kriisi- ja RIKU-työhön koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tekivät vuoden 2017 aikana yhteensä 258 vapaaehtoistyönvuoroa, joiden lisäksi vapaaehtoiset ovat tehneet myös rikosuhritukihenkilötyötä.