Vapaaehtoistyö Keski-Suomen Kriisikeskus Mobilessa

Vapaaehtoiseksi kriisityöhön?

Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskustyöhön. Vapaaehtoistyöntekijältä edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiskoulutuksen jälkeen sitoudutaan tekemään vähintään yksi 3-6 tunnin työvuoron kuukausittain. Vapaaehtoistyöntekijänä vapaaehtoisvuoroissa vastataan Kriisikeskus Mobilen asiakaspuhelimeen, päivystetään chattia sekä toimitaan kriisityöntekijän työparina kasvokkaisissa tapaamisissa.

Kriisikeskusvapaaehtoisuuden lisäksi on mahdollisuus osallistua halutessaan työntekijöiden kanssa erilaisiin messu- ja tiedotuskampanjoihin (mm. mediahaastattelut, opinnäytetyöhaastattelut, työryhmätyöskentelyt, verkostoyhteistyötoiminta) osana vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoisena on mahdollisuus myös osallistua Mobilen ja/tai RIKUn järjestämiin täydennyskoulutuksiin. Vapaaehtoistyöstä kootaan koulutus- ja työnohjauspalautteet vuosittain sekä tehdään myös yhteistä arviointityötä. Lisäksi vapaaehtoiset vastaavat vuosittain erilliseen webropol-kyselyyn, jolla kootaan palaute vapaaehtoistyöstä, koordinoinnista ja kehittämistarpeista.

Seuraava koulutus syksyllä 2024 – seuraa some-ilmoitteluamme tai ole yhteydessä suoraan Anneen Anne Arnberg anne.arnberg@kriisikeskusmobile.fi tai 046 921 6101

Vapaaehtoiseksi Sekaisin-chatiin?

Vapaaehtoiseksi Sekasin-chatiin voi hakeutua ympärivuoden. Haluatko kohdata ja tukea nuoria verkossa? Onko kirjoittaminen sinulle luonteva vuorovaikutustapa? Hae mukaan Sekasin-chat päivystäjäksi Jsms ry:n toimintaan! Tutustu Sekaisin-chattyöhön: tästä.

Vapaaehtoiset Sekasin-chatin päivystäjät tarjoavat keskustelutukea nuorille ja auttavat ratkomaan mieltä painavia ongelmia. Teet merkityksellistä ja palkitsevaa vapaaehtoistyötä. Saat tehtävään koulutuksen ja jatkuvaa tukea. Päivystät chatissa silloin, kun se sopii omaan aikatauluusi. Päivystäjänä toimitaan yleensä kahdesti kuukaudessa esimerkiksi kolme tuntia kerrallaan. Päivystys tapahtuu joko kriisikeskuksen toimistolla tai kotoa käsin omalla tietokoneella. Saat ymmärrystä nuorten elämästä ja mahdollisuuden kehittää omaa osaamistasi. Olet osa Sekasin-chatin vapaaehtoisyhteisöä, jossa on mukana satoja vapaaehtoisia sekä olet osa Kriisikeskus Mobilen vapaaehtoisjoukkoa.

Toi­vom­me si­nul­ta: aikuista asennetta (vähintään 23 vuoden ikää), kiinnostusta nuorten maailmaan, aitoa halua kohdata ja antaa jokaiselle nuorelle kokemus kuulluksi tulemisesta, vuorovaikutus- ja kirjoitustaitoja, perustason tietoteknisiä valmiuksia (internet ja tekstinkäsittely), halua kehittää omaa osaamista ja sitoutua vapaaehtoistyöhön. Lisäksi oma elämäsi on tasapainossa ja sinulla on voimavaroja henkisen tuen vapaaehtoistyöhön. Vapaaehtoiseksi Sekaisin-chattiin: lomakkeeseen.

Lisätietoja vapaaehtoistyöhön liittyen: Anne Arnberg anne.arnberg@kriisikeskusmobile.fi tai 046 921 6101

Noudatamme MIELI ry:n periaatteita sekä puhelin- ja verkkotyön eettisiä periaatteita, joihin voi tutustua: tästä. MIELI ry:n verkostossa on yli 50 eri paikkaa, joissa voi toimia vapaaehtoisena -> lisätiedot ja hakeutuminen vapaaehtoiseksi.

Vapaaehtoisena voi tehdä hyvää monella tapaa sekä saada merkitystä ja iloa elämään edistämällä mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Vapaaehtoistyö RIKUn Keski-Suomen palvelupisteessä

Rikosuhripäivystyksen (RIKUn) Keski-Suomen palvelupisteessä on myös mahdollisuus työskennellä vapaaehtoisena. RIKUn vapaaehtoiset voivat päivystää puhelimessa ja chatissa sekä olla tukihenkilönä. RIKU kouluttaa uusia vapaaehtoisia eri puolilla Suomea. Peruskurssi kestää noin 50 tuntia ja sisältää verkko-opintoja ja lähikertoja. Ennen koulutusta on RIKUn työntekijän kanssa yhteinen arviointi tehtävän sisällöstä ja sopivuudesta hakijalle.

RIKUn Keski-Suomen palvelupisteellä vapaaehtoisten koulutus järjestettiin keväällä 2024. Peruskurssi koostuu itsenäisesti opiskeltavista verkko-opinnoista ja lähitapaamisista, jotka järjestetään Jyväskylässä. Seuraavasta koulutuksen ajankohdasta tiedotetaan RIKUn sivuilla. Lisätiedot RIKUn vapaaehtoistyöstä: tästä linkistä.

Lisätietoja RIKUn Keski-Suomen palvelupisteeseen ja vapaaehtoistyöhön liittyen Lea Manninen lea.manninen@riku.fi tai 050 368 0188