Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa (2023-2024) -hanke

Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa -hankkeessa keskitytään Kriisikeskus Mobilessa itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen Keski-Suomessa järjestölähtöisen asiakastyön, viestinnän sekä verkostotyön keinoin. Puhutaan Elämästä -hankkeen tarkoitus on, että vuonna 2022 käynnistettyä Linity (lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneelle) -työtä voidaan systemaattisesti pilotoida ja osaamista vahvistaa Keski-Suomessa vuosina 2023 ja 2024. Lisäksi hankkeen aikana interventio-osaamista laajennetaan sekä kohdennetaan laajemmin myös itsemurhavaarassa oleviin ja läheisiin itsemurhaa yrittäneiden lisäksi. Hankkeen päätavoite on, että hankkeen päätyttyä Keski-Suomeen voidaan perustaa Keski-Suomeen itsemurhien ehkäisykeskus.

Hanke mahdollistaa:

  • yksilö- ja yhteisötason tuen Kriisikeskus Mobilessa
  • Linity-menetelmän systemaattisen pilotoinnin Keski-Suomessa sekä
  • kehittämisen keskisuomalaisen osaamisen vahvistamisella.

Yhteistyökumppaneita asiakastyön ja verkostotyön osalta ovat mm. Sairaala Nova, hyvinvointialueen muut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Sovatek-säätiö ja muut järjestöt. Lisäksi opiskelijoiden opinnäytetyöt ja mahdollisen tutkimuksen kytkeminen asiakastyön seurantaan, arviointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttavuuden esiin tuomiseen on yksi hankkeen tavoitteista.

Yhteistyökumppaneita ovat mm. Haukkalan säätiö toimijoineen sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. Hankkeen kehittäjäkriisityöntekijänä toimii Liisa Jaakonaho 044 528 0276.

Lisätiedot ja tulostettava hanke-esite: tästä sekä Linity-työn esite: tästä. Ajanvaraus ja neuvonta Linityyn liittyen 044 7888 470. Yhteydenottopyynnön voi jättää työntekijöille lisäksi sähköpostitse toimisto@kriisikeskusmobile.fi. Kriisikeskus Mobilessa on myös mahdollista tukea läheisiä.

Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa (2023-2024) hankkeen rahoitus tulee pääosin Keski-Suomen liitolta. Keski-Suomen liitto myönsi hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen kansallista kehittämisrahoituksesta (AKKE-rahoitus).

 

***************************************************************

Apua Ajoissa – itsemurhien ehkäisyhanke (hankeaika 5/2021-6/2023)

Apua Ajoissa! -itsemurhien ehkäisyhankkeen tarkoituksena on vaikuttaa  Etelä-Savon ja Keski-Suomen alueella itsemurhakuolleisuuteen tehostamalla olemassa olevia palveluja, ottamalla uusia keinoja käyttöön ja hälventämällä stigmaa aiheen ympäriltä. Hankeaika 5/2021-6/2023.

Hankkeen tärkeimpänä sanomana on ”aavista, puutu ja uskalla auttaa”, sillä itsetuhoisista ajatuksista kysyminen on jokaisen asia. Uskalla kysyä!

Hankkeen toteuttajat
Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja on Etelä-Savon hyvinvointialue (Eloisa) .

Osatoteuttajina hankkeessa ovat

  • Keski-Suomen hyvinvointialue
  • Sovatek-säätiö
  • Kiisikeskus Mobile Keski-Suomi
  • Mikkelin kriisikeskus

Lisäksi hankkeessa tehdään yhteistyötä mm. poliisin, pelastuslaitosten, järjestöjen (Surunauha, Suvimäen klubitalo, FinFami, Nyyti ry, Viola/Mikkeli, Nuorten Suomi, Mikkelin NuVa), seurakuntien sekä oppilaitosten ja kuntien sivistystoimien kanssa.

Kriisikeskus Mobile (Jsms ry) toimii osatoteuttajana Apua Ajoissa! -itsemurhien ehkäisyhankkeessa. 

Apua Ajoissa! -hankkeen myötä sekä konkreettisesti LähiTapiola Keski-Suomen lahjoitusvaroilla on mahdollistunut Kriisikeskus Mobilen työntekijöiden kouluttautuminen lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneelle Linity -menetelmään. Linity -menetelmän käyttö jatkuu hankkeen päättymisenkin jälkeen Mobilessa. Linity on yksilöllinen interventio, jonka tavoitteena on itsemurhakäyttäytymisen ennaltaehkäisy. Menetelmä perustuu itsemurhakäyttäytymisen laukaisevien tekijöiden tunnistamiseen ja turvasuunnitelmaan, jolla vältetään ajautuminen uuteen itsemurhayritykseen. Interventio koostuu 3-4 tapaamisesta.  Linity on tarkoitettu henkilöille, joilla on taustalla ensimmäinen tai toinen itsemurhayritys 1-2 viikon sisällä itsemurhayrityksen jälkeen tai heti, kun akuutti sairaalahoito ei ole enää tarpeen. Lisätiedot ja tulostettava esite: tästä.