Psykologian laitoksen psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla on tehty Kriisikeskus Mobilen kanssa yli 20 vuotta yhteistyötä lähisuhdeväkivallan tekijöiden hoitomallin kehittämisessä ja ryhmähoidon toteuttamisessa. Jyväskylän mallissa yksilökäynnit tapahtuvat Mobilessa, jonka jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmään yliopistolla.

Kriisikeskus Mobilen yksilötyöstä lisätietoja Jouni Paanaselta, kriisi- ja perheväkivaltatyöntekijä, väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyö 050 531 3339.

Lue lisää: Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy edistävät hyvinvointia