• Puhelinkriisityö 044 7888 470
  • Tapaamiset kriisikeskuksessa
  • Chat-keskustelut (chat on auki työtilanteiden salliessa, mikäli chat on kiinni: voi sen kautta halutessaan jättää yhteydenottopyynnön)
  • Apua itsemurhayrityksen jälkeen – lisätiedot: Linity -menetelmä
  • Verkosto-ja viranomaisyhteistyö
  • Ohjaaminen ja saattaminen tarvittaessa muihin palveluihin
  • Yksilötyö (väkivaltaa kokeneet)
  • Yksilötyö (väkivaltaisesti käyttäytyneet)
  • Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupiste (Keski-Suomen kuntien alue) – lisätietoa rikosuhripäivystyksestä. 

Toiminta-aika arkipäivisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17. Lisätiedot muutoksista: tästä.

Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 8 työntekijää ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteessä kaksi toiminnanohjaajaa. Työntekijät ovat koulutukseltaan sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kriisityön toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön koulutettuja vapaaehtoisia, joista osa toimii RIKU-tukihenkilöinä. Koulutamme keväällä 2022 RIKUun uusia vapaaehtoisia sekä syksyllä 2022 uusia kriisikeskustyön vapaaehtoisia mukaan toimintaamme – lisätiedot ja ilmoittautumiset haastatteluihin: tästä.

Päällekkäisistä asiakastilanteista johtuen kriisityöntekijät voivat olla tilapäisesti varattuja – otathan silloin myöhemmin yhteyttä uudelleen 044 7888 470 tai jätä viesti ja yhteystietosi vastaajaan.

Henkilöstöä ja vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus – vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).

KriisikeskusMobile kuuluu valtakunnalliseen kriisikeskusverkostoon – verkostossa 22 kriisikeskusta, joiden yhteystiedot:  kriisikeskusverkosto.