• Puhelinauttaminen 014-266 7150
  • Tapaamiset kriisikeskuksessa
  • Keskustelut asiakkaan luona
  • Verkosto-ja viranomaisyhteistyö
  • Verkkoauttaminen
  • Ohjaaminen ja saattaminen tarvittaessa muihin palveluihin
  • Yksilötyö (väkivaltaa kokeneet)
  • Yksilötyö (väkivaltaisesti käyttäytyneet)
  • Jyvässeudun rikosuhripäivystyksen palvelupiste (Keski-Suomen kunnat) – lisätietoa rikosuhripäivystyksestä ja katso myös RIKUtyö netissä Rikunet.

Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 15 työntekijää ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen toiminnanohjaaja. Työntekijät ovat koulutukseltaan sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kriisityön toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön koulutettuja vapaaehtoisia, joista osa toimii RIKU-tukihenkilöinä. Uusia vapaaehtoisia haetaan mukaan toimintaan – koulutus alkaa tammi-helmikuussa 2020: lue lisää.

Kriisikeskus Mobilen henkilöstöä ja vapaaehtoisia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus– vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).