Kriisikeskustyö Mobilessa:

  • puhelinkriisityö 044 7888 470
  • kasvokkaiset tapaamiset kriisikeskuksessa
  • chat-keskustelut (chat auki työtilanteiden salliessa, mikäli chat on kiinni: voit sen kautta jättää yhteydenottopyynnön)
  • apua itsetuhoisiin ajatuksiin, apua itsemurhayrityksen jälkeen Linity-menetelmätyöllä sekä tukea itsemurhan tehneiden läheisille
  • yksilötyö (väkivaltaa kokeneet)
  • yksilötyö (väkivaltaisesti käyttäytyneet)
  • verkosto-ja viranomaisyhteistyö
  • ohjaaminen ja saattaminen tarvittaessa muihin palveluihin.

Toiminta-aika arkipäivisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17. 

Kriisikeskus Mobilen kanssa samoissa tiloissa (Matarankatu 6 B 4 krs., Jkl) toimii Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupiste: lisätietoa rikosuhripäivystyksestä. 

Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 8 työntekijää ja Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteessä kaksi toiminnanohjaajaa. Työntekijät ovat koulutukseltaan sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kriisityön toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön koulutettuja vapaaehtoisia. Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteessä toimii koulutuksen käyneitä RIKU-tukihenkilöitäPäällekkäisistä asiakastilanteista johtuen kriisityöntekijät ja vapaaehtoisemme voivat olla tilapäisesti varattuja – otathan silloin myöhemmin yhteyttä uudelleen 044 7888 470 tai jätä viesti ja yhteystietosi vastaajaan.

Henkilöstöä ja vapaaehtoisia sitoo vaitiolovelvollisuus – vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).

KriisikeskusMobile kuuluu MIELI ry:n valtakunnalliseen kriisikeskusverkostoon – verkostossa 22 kriisikeskusta, joiden yhteystiedot:  kriisikeskusverkosto.