• Puhelinauttaminen 044 7888 470
  • Tapaamiset kriisikeskuksessa
  • Koti- ja laitoskäynnit traumaattisissa kriisitilanteissa asiakkaan luona
  • Chat-keskustelut (chat on auki työtilanteiden salliessa, mikäli chat on kiinni: voi sen kautta halutessaan jättää yhteydenottopyynnön)
  • Verkosto-ja viranomaisyhteistyö
  • Verkkoauttaminen
  • Ohjaaminen ja saattaminen tarvittaessa muihin palveluihin
  • Yksilötyö (väkivaltaa kokeneet)
  • Yksilötyö (väkivaltaisesti käyttäytyneet)
  • Jyvässeudun rikosuhripäivystyksen palvelupiste (Keski-Suomen kunnat) – lisätietoa rikosuhripäivystyksestä ja katso myös RIKUtyö netissä Rikunet.

Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 14 työntekijää ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteessä kaksi toiminnanohjaajaa. Työntekijät ovat koulutukseltaan sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kriisityön toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön koulutettuja vapaaehtoisia, joista osa toimii RIKU-tukihenkilöinä.

Päällekkäisistä asiakastilanteista johtuen kriisityöntekijät voivat olla tilapäisesti varattuja – otathan silloin myöhemmin yhteyttä uudelleen 044 7888 470 tai jätä viesti ja yhteystietosi vastaajaan.

Kriisikeskus Mobilen henkilöstöä ja vapaaehtoisia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus – vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).

KriisikeskusMobile kuuluu valtakunnalliseen kriisikeskusverkostoon – verkostossa 22 kriisikeskusta.