Tietosuojalauseke

Kriisikeskus Mobile on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttääkseen Kriisikeskus Mobilen palveluita. Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkosivuston käytöstä havannoituihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • Turvallisen ja hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • Verkkosivuston kehittämiseen
  • Oman toimintamme tilastointiin

Verkkosivuston lomakkeet lähetetään suojatun yhteyden kautta. Emme tallenna verkkosivuston lomakkeen tietoa verkkosivuston palvelimelle, vaan ainoastaan lähetämme lomakkeen tiedot asiakaspalvelumme sähköpostiin.

Mitä tietoja verkkosivuston käyttäjistä voidaan kerätä?

  • Käyttäjän itsensä antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot kuten etunimi, sukunimi ja puhelinnumero

Mihin käyttäjän antamia tietoja käytetään?

  • Turvallisen ja hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

Kuinka kauan käyttäjän antamia tietoja säilytetään?

  • Kriisikeskus Mobile ei tallenna tietoja asiakasrekisteriin. Asiakkaan tietoja säilytetään vain auttamisprosessin ajan. Tämän jälkeen kaikki tallennetut tiedot kuten sähköpostit, muistiinpanot ja tulosteet tuhotaan.

Kriisikeskus Mobilen henkilöstöä ja vapaaehtoisia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).

Käyttäjän verkkosivun käytöstä havannoituja sekä analytiikan avulla johdettuja tietoja ei poisteta. Niitä käytetään verkkosivuston kehittämiseen ja Kriisikeskus Mobilen oman toiminnan tilastointiin.