Oppaat eri tilanteisiin

Rikosuhripäivystyksen oppaat ja ohjeet

  • Videoita Rikosuhripäivystyksen sivuilla mm. Uskallanko puhua väkivallasta, Väkivallasta perheessä saa puhua, Sopiiko tämä käytös kouluun, Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena, Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena, Tunnistatko väkivallan, Rikosprosessi.

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus, joka on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattihenkilöstöille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille (esim. kriisiryhmät).

Isot tunteet tulevat ja menevät– kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi.

Miten tukea lasta ja nuorta, kun läheinen on kuollut? Opas läheisille sekä perheiden parissa työskenteleville (2022)

Toimintaohje lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa

Itsetuhoisuus ja läheisen itsemurha (MIELI ry ja Surunauha ry)

Surevan kohtaaminen

Surevan kohtaaminen -hanke on koostanut tietopaketit:

Lisätietoja Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluista sekä lomakkeita mm.

Kotikuntasi toimipisteet, puhelinnumerot sekä verkkoasioinnit Keski-Suomen hyvinvointialueella

Huoli lähimmäisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella mm. lisätiedot huoli-ilmoituksesta sekä lastensuojeluilmoituksesta

Henkilökohtainen turvasuunnitelma väkivallan ennakointi/uhka -lomake

Lomakkeet väkivallan kirjaamiseen sekä kartoittamiseen ammattilaisen tueksi

THL:n verkkokoulut:

Verkkokouluista lisätiedot: tästä

  • Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa -verkkokoulu on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että nuorten parissa jo työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät opettajat ja muut ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen.
  • Lapsiin kohdistuva väkivalta –verkkokoulu sisältää osiot: Lapseen kohdistuva väkivalta ilmiönä, Väkivallan seuraukset lapselle, Tunnistaminen ja toimiminen sekä Miten tukea väkivaltaa kokenutta lasta arjessa?
  • Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulu tukee ammattilaisten osaamista itsetuhoisen ihmisen kohtaamisessa, itsemurhavaaran tunnistamisessa ja puheeksi otossa sekä jatkohoidon suunnittelussa. Lisätiedot: tästä
  • Suojele lasta -verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville. Lisätiedot: tästä
  • Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä poliiseille. Lisätiedot: tästä