Oppaat eri tilanteisiin

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus, joka on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattihenkilöstöille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille (esim. kriisiryhmät).

Isot tunteet tulevat ja menevät– kirjassa opetetaan lapsille pelon ja traumaattisten tapahtumien jälkeisistä normaaleista kehon reaktioista; taistele, pakene ja jähmety sekä yksinkertaisia tunteidensäätelytaitoja reaktioiden hallitsemiseksi.

Toimintaohje lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn tutkimiseen ja hoitoon Keski-Suomessa

Itsetuhoisuus ja läheisen itsemurha (MIELI ry ja Surunauha ry)

Surevan kohtaaminen

Surevan kohtaaminen -hanke on koostanut tietopaketit:

Rikosuhripäivystyksen esitteitä ja oppaita:

Videoita Rikosuhripäivystyksen sivuilla mm. Uskallanko puhua väkivallasta, Väkivallasta perheessä saa puhua, Sopiiko tämä käytös kouluun, Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena, Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena, Tunnistatko väkivallan, Rikosprosessi.

Lisätietoja sosiaalipalveluista ja lomakkeita mm.

Sosiaalipalvelut

Mitä on lastensuojelu?

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Ilmoituspohja iäkkään henkilön palveluntarve -lomake

Henkilökohtainen turvasuunnitelma väkivallan ennakointi/uhka -lomake

Lomakkeet lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksiottamiseen sekä kartoittamiseen ammattilaisen tueksi

THL:n verkkokoulut:

Lapsiin kohdistuva väkivalta -verkkokoulu

  • Lapsiin kohdistuva väkivalta -verkkokoulu sisältää osiot: Lapseen kohdistuva väkivalta ilmiönä, Väkivallan seuraukset lapselle, Tunnistaminen ja toimiminen sekä Miten tukea väkivaltaa kokenutta lasta arjessa?

Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulu

  • Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulu tukee ammattilaisten osaamista itsetuhoisen ihmisen kohtaamisessa, itsemurhavaaran tunnistamisessa ja puheeksi otossa sekä jatkohoidon suunnittelussa. Lisätiedot: tästä

Luo luottamusta- suojele lasta 

  • Suojele lasta -verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville. Lisätiedot: tästä

Luo luottamusta- puutu väkivaltaan

  • Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä poliiseille. Lisätiedot: tästä

Lisää verkkokoulutuksia