Oppaat eri tilanteisiin

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen -hoitosuositus, joka on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitajat), muille äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattihenkilöstöille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville moniammatillisille auttajaryhmille (esim. kriisiryhmät).

Rikosuhripäivystyksen esitteitä ja oppaita:

Videoita Rikosuhripäivystyksen sivuilla mm. Uskallanko puhua väkivallasta, Väkivallasta perheessä saa puhua, Sopiiko tämä käytös kouluun, Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena, Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena, Tunnistatko väkivallan, Rikosprosessi.

Lisätietoja sosiaalipalveluista ja lomakkeita mm.

Sosiaalipalvelut

Mitä on lastensuojelu?

Lastensuojeluilmoitus-lomake

Ilmoituspohja iäkkään henkilön palveluntarve -lomake

Henkilökohtainen turvasuunnitelma väkivallan ennakointi/uhka -lomake

Lomakkeet lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksiottamiseen sekä kartoittamiseen ammattilaisen tueksi

THL:n verkkokoulut:

Luo luottamusta- suojele lasta 

  • Suojele lasta -verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville.

Luo luottamusta- puutu väkivaltaan

  • Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus on tehty ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lähisuhdeväkivaltaa kokeneita. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä poliiseille.

Lisää verkkokoulutuksia