Haluatko osallistua kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön vapaaehtoisena?

Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin.

Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityön päivystystyötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinpäivystys, asiakaskäynnit, koti- ja laitoskäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain.

Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy tammi-helmikuussa 2020. Voit ilmoittautua haastatteluun webropol-lomakkeen  kautta. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun marras-joulukuun 2019 aikana. Tervetuloa mukaan vapaaehtoistyöhön!


Verkkoauttaminen osa kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyön tukea

Kriisityöntekijämme tavattavissa myös ilman ajanvarausta verkkoauttamisen kautta. Verkkoauttamiseen pääsee kirjautumaan Kriisikeskus Mobilen verkkosivujen kautta kohdasta ”Verkkoauttaminen”.

Tulevat ilman ajanvarausta olevat verkkoauttamisajat:
✔️ su 19.5 klo 14-16
✔️ ti 21.5 klo 14-16
✔️ su 26.5 klo 14-16
✔️ ti 28.5 klo 18-20
✔️ to 30.5 klo 16-18.

Keskusteluja voi käydä työntekijän vapaana ollessa
✔️ ilman ajanvarausta,
✔️ varaamalla ajan erikseen kriisi- ja väkivaltatyöhön soittamalla 014-266 7150 tai
✔️ varaamalla ajan erikseen RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttamiseen soittamalla 050 368 0188.


Valtakunnallisen kriisipuhelimen numero vaihtui ja ruotsinkielinen linja ma 15.4. alkaen

Valtakunnallinen kriisipuhelin, yleinen numero 09 2525 010

Kriisipuhelimessa päivystetään suomen lisäksi ruotsiksi, arabiaksi ja englanniksi.

 • Valinta 1: suomenkielinen linja 09 2525 0111
 • Valinta 2: ruotsinkielinen linja 09 2525 0112
 • Valinta 3: arabiankielinen linja 09 2525 0113
 • englanniksi keskusteluapua paina 2 tai 3

Suomenkielinen linja 09 2525 0111

 • Arkisin klo 09.00–07.00
 • Viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00

Ruotsinkielinen linja, Kristelefon 09 2525 0112

 • Päivystys joka arkipäivä 4 tuntia kerrallaan.
 • ma, ke klo 16-20
 • ti, to, pe klo 9-13

Arabiankielinen linja 09 2525 0113

 • ma, ti klo 11–15
 • ke klo 13-16 ja 17–21
 • to 10-15

Englanniksi voi soittaa sekä ruotsin- että arabiankieliselle linjalle.

Lisätietoja Valtakunnallisesta kriisipuhelimesta.


Allekirjoita kansalaisaloite Terapiatakuun puolesta

Terapiatakuu-kansalaisaloite tavoittelee kaikille nopeaa pääsyä mielenterveysapuun ensimmäisen terveyskeskuskäynnin jälkeen. Allekirjoita kansalaisaloite tästä linkistä.

Joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa. Ehdotettu lakimuutos parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Terapiatakuu rakentaisi Suomeen tehokkaan mielenterveyshoidon perustason ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin ja helpommin.

Kolme syytä, miksi tarvitsemme Terapiatakuun:

 1. Terapiatakuu nopeuttaa pääsyä mielenterveyshoitoon. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen terapiahoidon tulee alkaa kuukauden sisällä. Nykyisin hoidon saaminen voi kestää 7-12 kuukautta.
 2. Terapiatakuu tuo mielenterveysavun terveyskeskuksiin. Hoidon alkamiseksi ei tarvittaisi erikoislääkärin asettamaa diagnoosia. Lyhyitä psykososiaalisia hoitoja voivat tarjota koulutetut mielenterveystyötä tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöt.
 3. Terapiatakuu säästää rahaa. Varhainen hoito ennaltaehkäisee oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentää muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. Terapiatakuuseen sijoitettu euro tuo lähes kymmenen euron säästöt.

“Jos en olisi saanut nopeasti terapiaa, en olisi nyt tässä.”
Kokemusasiantuntija Anna Eriksson

“Kaikilla tarvitsevilla tulee olla matalan kynnyksen pääsy mielenterveyshoitoon. Siksi ehdotamme terapiatakuuta. Monelle lyhytkin terapiajakso riittäisi, kun avun vaikeuksiin saisi jo varhaisessa vaiheessa. “
Kansanedustaja Aila Paloniemi

Lisätietoja Terapiatakuusta.

 


Kiitos yhteistyötahot vastauksistanne!

KIITOS yhteistyökumppaneille vastaamisesta yhteistyökyselyymme – ja kiitos palautteistanne myös.

Saimme 79 vastausta, joissa tuli hyvin esiin yhteistyötahojen näkemyksiä keskinäisestä yhteistyöstämme. Eniten vastauksia tuli poliisilta (12). Lisäksi vastaajia oli mm. ensi- ja turvakodista (9), ensihoidosta (9) ja erikoissairaanhoidosta (8), pelastuslaitokselta (7), sosi-aalityöstä (5), terveydenhuollosta (7) ja hallinnosta (4). Suurin osa (91 %) vastaajista tunsi toimintaamme kohtalaisesti tai hyvin. Melkein 88 % vastaajista oli ohjannut asiakkaita Mobileen.

Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta asiakasyhteistyö on ollut toimivaa vuosien ajan – yhteistyökumppanit arvostavat sitä, että asiakkaat saavat asiantuntevaa kriisiapua ajanvarauksetta ja joustavasti 24 h. Vastauksissa todettiin, että asiakkaat ovat saaneet apua ja tukea pääosin jonottamatta ja hyvänä koettiin myös se, ettei tarvita erillistä lähetettä. Yhteistyökumppanit tuovat esiin, että usein puhelinkeskustelu riittää ja merkityksellistä on se, että asiakas/asiakkaat voivat asioida paikan päällä Kriisikeskuksessa ja/tai Kriisikeskus Mobilesta voidaan tehdä kotikäyntejä asiakkaiden luo. Erilaiset kriisitilanteet tunnistetaan hyvin yhteistyötahoissa asiakasohjausten näkökulmasta. Kriisityö koetaan erittäin tärkeäksi mm. läheisten tuessa omaisen kuolemaan liittyen, itsemurhaa yrittäneen, hänen läheisten ja omaisten tuessa, elämän kriiseissä ja väkivaltatyössä sekä rikoksen uhrin tuen saamisessa.

Tiedonkulku koetaan luontevaksi, nopeaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Myös palveluohjaus koetaan toimivaksi esim. sosiaalityöhön, lääkäriin tai muihin julkisiin tahoihin sekä järjestöihin. Toiminnan kehittämiseksi esitetään toiminnan edelleen näkyväksi tekemistä vahvemmin niin kuntalaisille kuin eri tahoja edustaville toimijoille sekä lisäksi toivotaan mm. enemmän yhteistyötä edelleen terveyskeskusten, koulujen, poliisin ja palo- ja pelastuslaitosten kanssa. Toiminnan ”kasvoja” toivotaan näkyviin lisää mm. kouluihin ja nuorten palveluihin. Myös kriiseihin liittyviä ns. tietopaketteja kaivataan kentälle.

Kriisityön toivotaan jatkossakin olevan järjestettyä siten, että mm. kriisikeskuksen resurssit ovat turvattu, asiakkaille säilyy tuen/avun helppo saavutettavuus ja ajanvarauksettomuus 24 h/vrk – rahoituksen turvaaminen, hyvä resursointi ja toiminnan maakunnallisuus ovat yhteistyökumppaneille tärkeitä niin asiakas- kuin yhteistyönäkökulmista.

Suoria lainauksia kyselyn vastauksista:

✔️ ”Aina Mobile on ottanut asian vastaan ja lähtenyt hoitamaan avun tarvitsijaa eteenpäin.”

✔️ ”Toimivaa ja asiantuntevaa.”

✔️ ”Hyvää asiakasyhteistyötä ollut vuosien ajan. Asiakkaat saavat kriisiapua hyvin, jonottamatta. Tärkeää 24 h palvelua ja sitten myös on joustavasti niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppanin näkökulmasta.”

✔️ ”Mobilen toiminta voisi näkyä vielä vahvemmin kuntalaisille sekä eri tahoja edustaville toimijoille. Hyvää toimintaa kannattaa tehdä näkyvämmäksi.”

✔️ ”Nykyinen malli on hyvä, kunhan turvataan sen jatkuva saatavuus, riittävät resurssit ja ammattitaitoinen toiminta.”

✔️ ”Kaikilla ei välttämättä ole riittävää tietoa Mobilen tarjoamista palveluista.”

✔️ ”Asiakaskokemus tulisi pyrkiä pitämään nykyisellään – virallisempi organisointi ei saisi jäykistää asiakkaaksi hakeutumista.”

✔️ ”Mobile on palvelu, joka on vakiintunut alueellamme ja asukkaat tuntevat sen. Mobilen palvelua tarvitaan sote-rakenteista riippumatta.”

✔️ ”Palvelun tunnettavuutta olisi hyvä lisätä.”

✔️ ”On hurjan hienoa, että on olemassa Mobilen kaltainen palvelu. Jokainen pyydetty apu ja Mobilesta siihen vastattu avunannolla on yksittäiselle ihmiselle, perheelle arvokas sillä hetkellä ja hyvin pitkälle tulevaisuuteen.”

Kriisikeskus Mobile tiivis info 2019

RIKUn Jyvässeudun palvelupiste tiivis info 2019