KIITOS yhteistyökumppaneille vastaamisesta yhteistyökyselyymme – ja kiitos palautteistanne myös.

Saimme 79 vastausta, joissa tuli hyvin esiin yhteistyötahojen näkemyksiä keskinäisestä yhteistyöstämme. Eniten vastauksia tuli poliisilta (12). Lisäksi vastaajia oli mm. ensi- ja turvakodista (9), ensihoidosta (9) ja erikoissairaanhoidosta (8), pelastuslaitokselta (7), sosi-aalityöstä (5), terveydenhuollosta (7) ja hallinnosta (4). Suurin osa (91 %) vastaajista tunsi toimintaamme kohtalaisesti tai hyvin. Melkein 88 % vastaajista oli ohjannut asiakkaita Mobileen.

Yhteistyökumppaneiden näkökulmasta asiakasyhteistyö on ollut toimivaa vuosien ajan – yhteistyökumppanit arvostavat sitä, että asiakkaat saavat asiantuntevaa kriisiapua ajanvarauksetta ja joustavasti 24 h. Vastauksissa todettiin, että asiakkaat ovat saaneet apua ja tukea pääosin jonottamatta ja hyvänä koettiin myös se, ettei tarvita erillistä lähetettä. Yhteistyökumppanit tuovat esiin, että usein puhelinkeskustelu riittää ja merkityksellistä on se, että asiakas/asiakkaat voivat asioida paikan päällä Kriisikeskuksessa ja/tai Kriisikeskus Mobilesta voidaan tehdä kotikäyntejä asiakkaiden luo. Erilaiset kriisitilanteet tunnistetaan hyvin yhteistyötahoissa asiakasohjausten näkökulmasta. Kriisityö koetaan erittäin tärkeäksi mm. läheisten tuessa omaisen kuolemaan liittyen, itsemurhaa yrittäneen, hänen läheisten ja omaisten tuessa, elämän kriiseissä ja väkivaltatyössä sekä rikoksen uhrin tuen saamisessa.

Tiedonkulku koetaan luontevaksi, nopeaksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Myös palveluohjaus koetaan toimivaksi esim. sosiaalityöhön, lääkäriin tai muihin julkisiin tahoihin sekä järjestöihin. Toiminnan kehittämiseksi esitetään toiminnan edelleen näkyväksi tekemistä vahvemmin niin kuntalaisille kuin eri tahoja edustaville toimijoille sekä lisäksi toivotaan mm. enemmän yhteistyötä edelleen terveyskeskusten, koulujen, poliisin ja palo- ja pelastuslaitosten kanssa. Toiminnan ”kasvoja” toivotaan näkyviin lisää mm. kouluihin ja nuorten palveluihin. Myös kriiseihin liittyviä ns. tietopaketteja kaivataan kentälle.

Kriisityön toivotaan jatkossakin olevan järjestettyä siten, että mm. kriisikeskuksen resurssit ovat turvattu, asiakkaille säilyy tuen/avun helppo saavutettavuus ja ajanvarauksettomuus 24 h/vrk – rahoituksen turvaaminen, hyvä resursointi ja toiminnan maakunnallisuus ovat yhteistyökumppaneille tärkeitä niin asiakas- kuin yhteistyönäkökulmista.

Suoria lainauksia kyselyn vastauksista:

✔️ ”Aina Mobile on ottanut asian vastaan ja lähtenyt hoitamaan avun tarvitsijaa eteenpäin.”

✔️ ”Toimivaa ja asiantuntevaa.”

✔️ ”Hyvää asiakasyhteistyötä ollut vuosien ajan. Asiakkaat saavat kriisiapua hyvin, jonottamatta. Tärkeää 24 h palvelua ja sitten myös on joustavasti niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppanin näkökulmasta.”

✔️ ”Mobilen toiminta voisi näkyä vielä vahvemmin kuntalaisille sekä eri tahoja edustaville toimijoille. Hyvää toimintaa kannattaa tehdä näkyvämmäksi.”

✔️ ”Nykyinen malli on hyvä, kunhan turvataan sen jatkuva saatavuus, riittävät resurssit ja ammattitaitoinen toiminta.”

✔️ ”Kaikilla ei välttämättä ole riittävää tietoa Mobilen tarjoamista palveluista.”

✔️ ”Asiakaskokemus tulisi pyrkiä pitämään nykyisellään – virallisempi organisointi ei saisi jäykistää asiakkaaksi hakeutumista.”

✔️ ”Mobile on palvelu, joka on vakiintunut alueellamme ja asukkaat tuntevat sen. Mobilen palvelua tarvitaan sote-rakenteista riippumatta.”

✔️ ”Palvelun tunnettavuutta olisi hyvä lisätä.”

✔️ ”On hurjan hienoa, että on olemassa Mobilen kaltainen palvelu. Jokainen pyydetty apu ja Mobilesta siihen vastattu avunannolla on yksittäiselle ihmiselle, perheelle arvokas sillä hetkellä ja hyvin pitkälle tulevaisuuteen.”

Kriisikeskus Mobile tiivis info 2019

RIKUn Jyvässeudun palvelupiste tiivis info 2019