Joulun aika

Hyvää joulun aikaa!

Kiitos asiakkaillemme, työntekijöillemme, vapaaehtoisillemme, harjoitteluissa olleille opiskelijoille sekä Jsms ry:n hallitukselle ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta. Kiitos Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja STEAlle toimintamme rahoittamisesta. Kiitos myös Keski-Suomen liittoon ja Haukkalan säätiöön Puhutaan Elämästä -hankkeen rahoituksesta sekä toimintamme tukijoille lahjoituksista, joilla mm. on mahdollistunut lisähenkilöstöresurssin palkkaaminen vuosilomien ajalle ja Linity-menetelmäkoulutukset.

Kriisikeskus Mobile on suljettu 25-26.12.23 välisen ajan.

Keskusteluapua joulun aikaan mm.

⭐ valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111/24 h

⭐ SOSTE:  Onneksi on joku – myös jouluna: järjestöjen joulun aikana tarjoamia palveluita lisätiedot tästä.

Kiireelliset hätätilanteet:

⭐ Hätäkeskus 112

⭐ Päivystysapu 116117/24 h Lisätiedot: tästä

⭐ Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149/24 Lisätiedot: tästä.

 

 


Hyvää vapaaehtoisten päivää 5.12.

Hyvää vapaaehtoisten päivää! KIITOS Kriisikeskus Mobilen ja Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteen vapaaehtoiset. Jokaista teistä tarvitaan 💚.

Kriisikeskus Mobilessa meidän vapaaehtoiset ovat tehneet jo yli 110 vuoroa vuoden 2023 aikana – lisäksi vapaaehtoisia on mukana Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteen tukihenkilötoiminnassa.

Kriisikeskus Mobilen kriisityön vapaaehtoisten uusi koulutus käynnistyy alkukeväästä 2024 – koulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt marraskuun lopussa. Vapaaehtoistyö Mobilessa pitää sisällään puhelinkriisityöhön osallistumisen ja mahdollisuuden olla työntekijän työparina asiakastilanteissa sekä mm. vaikuttamis- ja verkostotyöhön osallistumisen. Vuoden 2024 alusta on myös mahdollisuus kouluttautua SEKAISIN-chattyöhön. Tiedustelut kriisityön vapaaehtoistyöhön liittyen Anne Arnberg 046 9216101. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilötyöstä lisätiedot: tästä.

 


Kriisikeskus Mobileja Viitasaaren Perhetupa jatkavat yhteistyötä myös vuonna 2024

Kriisikeskus Mobile ja Viitasaaren Perhetupa jatkavat yhteistyötä myös vuonna 2024. Kriisikeskus Mobilen kriisityöntekijä Jouni Paananen jalkautuu Viitasaaren Perhetuvalle (Kennääntie 4, Viitasaari) yhden perjantaipäivän kuukaudessa ja vahvistamme näin järjestölähtöisen kriisityön saavutettavuutta.

Kriisityöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun:
• elämässäsi on kriisi
• olet kokenut menetyksen
• olet kokenut väkivaltaa
• olet käyttäytynyt väkivaltaisesti tai olet huolissasi omasta käyttäytymisestä
• sinulla on itsetuhoisia ajatuksia
• olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
• kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisi-, väkivalta-, itsemurhien ehkäisytyöhön (mm. Linity-työ) ja/tai rikosuhripäivystystyöhön.

Kriisityöntekijä Jouni Paananen paikalla Viitasaaren Perhetuvalla:

✨pe 19.1. klo 14-20
✨pe 9.2. klo 14-20
✨pe 15.3 klo 14-20
✨pe 12.4. klo 14-20
✨pe 10.5 klo 14-20
✨pe 31.5. klo 14-20
✨pe 19.7. klo 14-20
✨pe 16.8. klo 14-20
✨pe 13.9. klo 14-20
✨pe 11.10. klo 14-20
✨pe 8.11. klo 14-20
✨pe 13.12.24 klo 14-20.

Asiointi puhelimitse 050 531 3339, ajanvarauksella kasvokkain, chatin välityksellä (www.kriisikeskusmobile.fi) tai mahdollisuuksien mukaan myös ajanvarauksetta. Ajanvaraukset Perhetuvan perjantaipäiviin voi tehdä soittamalla ma-pe Jouni Paanaselle hänen työnumeroonsa 050 531 3339 tai sähköpostilla jouni.paananen@kriisikeskusmobile.fi . Myös työntekijäkonsultaatiot tai muut yhteistyöpyynnöt mahdollisia.

Mikäli kriisityöntekijä Jouni Paananen on edm. Viitasaaren Perhetuvan perjantain ajankohtana varattu, niin voit olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470. Lisäksi voit saada tukea MIELI ry:n valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 09 2525 0111/24 h tai Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä 014 266 0149/24 h. Kiireellisissä hätätilanteissa yhteys Hätänumeroon 112.

LISÄKSI: Kriisikeskus Mobilesta 044 7888 470 (Matarankatu 6 B) tukea myös aina arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17 Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lisätiedot ja esite yhteistyö: Kriisikeskus Mobile ja Viitasaaren perhetupa.


YK:n Oranssit päivät -kampanja 25.11.-10.12 – elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

YK:n Oranssit päivät -kampanjaa vietetään joka vuosi 25.11.-10.12. naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi. Kampanjan oranssi väri symboloi toivoa tulevaisuudesta, jossa elämä ilman väkivaltaa on jokaisen oikeus.

Tuore kyselytutkimus: yhdeksän kymmenestä suomalaisnaisesta on kokenut seksuaalista häirintää: UN woman Suomi ja eeva.fi.

Lähisuhdeväkivalta – Poliisi: Jos olet joutunut tai pelkäät joutuvasi lähisuhdeväkivallan uhriksiToimi näin, jos epäilet läheisesi olevan lähisuhdeväkivallan uhri. Lisätiedot: tästä.

Apua väkivaltaan mm.:
⭐ Akuutti tilanne: soita 112.
Hyvinvointialueen palvelut Keski-Suomessa
Nollalinja 080 005 005/24 h
Naisten linja 0800 02400
Rikosuhripäivystys 116 006
⭐ Raiskauskriisikeskus Tukinainen 0800 97899. Raiskauskriisikeskus Tukinainen: antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten ja hyväksikäytön uhreille ja heidän läheisilleen.
Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111/24 h.

Keski-Suomessa apua myös mm.
Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149/24h ja muut Hyvinvointialueen palvelut Keski-Suomessa. Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille Novassa: lisätiedot.

⭐Kriisikeskus Mobile 044 7888 470 ja/tai väkivaltatyön yksilötyöt
⭐Keski-Suomen turvakodit Jkl 050 4688 179 ja Äänekoski 050 4773 973 ja lähisuhdeväkivaltatyö
Perheasiain neuvottelukeskus 044 7747 052.

Lisäksi myös mm. Sua Varten Somessa, Pelastakaa Lapset Nettivihje, Naisten Linjan Turv@Verkko.

 

 


Uutta tutkittua tietoa Linity-menetelmästä asiakkaiden kokemuksiin liittyen

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Gaily-Luoman ym. (2023) tutkimuksessa havaittiin, että itsemurhaa yrittäneet kokevat hyötyvänsä Linitystä eli lyhyestä terapeuttisesta interventiosta. MIELI ry toi Linity-menetelmän (Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille) Suomeen 10 vuotta sitten. Sveitsissä kehitetty menetelmä on herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta.

Tähänastiset tulokset menetelmän vaikuttavuudesta uusien itsemurhayritysten ehkäisemisessä ovat olleet lupaavia, mutta myös ristiriitaisia. Uusi laadullinen tutkimus valottaa asiakkaiden subjektiivisia kokemuksia Linity-menetelmästä. Myönteisiä muutoksia lyhytinterventiosta. Selma Gaily-Luoman ja kumppaneiden (2023) tutkimuksessa haastateltiin 14 ihmistä, jotka olivat osallistuneet itsemurhayrityksen jälkeen Linity-interventioon. Haastattelut toteutettiin 4–10 viikkoa viimeisen interventioon liittyvän tapaamisen jälkeen.
Tulokset osoittavat, että Linityn tuottamat myönteiset muutokset koetaan erittäin merkittävinä, mutta yleensä ne eivät yksinään riitä pitkäaikaisen toipumisen tavoitteluun. Lyhytinterventio auttoi hallitsemaan itsetuhoista käyttäytymistä, mutta käyttäytymisen taustalla usein olevien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelyyn tarvitaan hoidollista jatkuvuutta. Lisätiedot.

Selma Gaily-Luoma, Jukka Valkonen, Juha Holma & Aarno Laitila (05, Oct 2023): Client-reported impact of the Attempted Suicide Short Intervention Program, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2023.2259070 tutkimus luettavissa: tästä.
***********************************
Linity-menetelmäosaajia, jotka auttavat itsemurhayrityksen jälkeen on eri puolilla Suomea -> yhteystietoihin: tästä. Keski-Suomessa Linity-työtä tehdään Kriisikeskus Mobilessa.

Voit ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470, jos sinulla on
♦️ itsetuhoisia ajatuksia,
♦️ olet yrittänyt itsemurhaa,
♦️ läheisenä toivot tukea itsellesi tai
♦️ olet itsemurhan tehneen läheinen.

Ajanvaraus ja neuvonta Linityyn liittyen 044 7888 470. Yhteydenottopyynnön voi jättää työntekijöille lisäksi sähköpostitse toimisto@kriisikeskusmobile.fi.

Työntekijöinä Linity-työssä ovat Anne Arnberg, Liisa Jaakonaho, Mikko Karjalainen, Miia Kovanen, Jaana Luukkonen-Kytömäki, Reija Okkonen ja Jouni Paananen.

Linity-menetelmään voit tutustua mm. lyhyen videon kautta: tästä.

Lisätietoja myös: tästä.