Nuorten välinen väkivalta – vastaa opinnäytetyökyselyyn

Opinnäytetyöhön liittyvä kysely odottaa vastaajia nuorten välisestä väkivallasta, sen vaikutuksista sekä ammattilaisten keinoista puuttua väkivaltaan!
************************
Hei nuorten kanssa työskentelevä tärkeä aikuinen!

Olet kyselyn kohderyhmää, mikäli työskentelet 13–20- vuotiaiden nuorten kanssa.

Olemme kaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun loppuvaiheen sosionomiopiskelijaa. Teemme opinnäytetyötä nuorten välisestä väkivallasta, sen vaikutuksista sekä ammattilaisten keinoista puuttua väkivaltaan. Tutkimuksessa on rajattu pois väkivallan muodoista lähisuhdeväkivalta. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Kriisikeskus Mobilen kanssa ja tuloksia tullaan käyttämään hankehakemuksessa. Hanke koskee nuorten välistä väkivaltaa.

Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa nuorten välisestä väkivallasta heidän kanssa työskentelevien näkökulmasta. Kyselyn avulla sinulla on mahdollisuus tuoda nuorten välistä väkivaltaa näkyväksi. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se toteutetaan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Kyselyssä on monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Voit vastata kysymyksiin valitsemalla mielestäsi sopivimman vaihtoehdon sekä avoimissa kysymyksissä vastaamalla mahdollisimman kattavasti kysyttyyn kysymykseen. Kyselyyn voi vastata 29.2.24 saakka.

Tutkimus valmistuu toukokuussa 2024 ja opinnäytetyö on valmistuttuaan luettavissa Theseus- julkaisuarkistossa.

Kiitos jo etukäteen sinulle kyselyyn vastaamisesta, jokainen vastaus on tärkeä! Kyselyyn pääsee vastaamaan: tästä.

********************


Kriisityöntekijä Jouni paikalla Viitasaaren Perhetuvalla kerran kuukaudessa

Kriisikeskus Mobilen kriisityöntekijä Jouni Paananen jalkautuu Viitasaaren Perhetuvalle (Kennääntie 4, Viitasaari) yhden perjantaipäivän kuukaudessa ja vahvistamme näin järjestölähtöisen kriisityön saavutettavuutta.

Kriisityöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun:
• elämässäsi on kriisi
• olet kokenut menetyksen
• olet kokenut väkivaltaa
• olet käyttäytynyt väkivaltaisesti tai olet huolissasi omasta käyttäytymisestä
• sinulla on itsetuhoisia ajatuksia
• olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
• kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisi-, väkivalta-, itsemurhien ehkäisytyöhön (mm. Linity-työ) ja/tai rikosuhripäivystystyöhön.

Kriisityöntekijä Jouni Paananen paikalla Viitasaaren Perhetuvalla:

✨pe 19.1. klo 14-20
✨pe 9.2. klo 14-20
✨pe 15.3 klo 14-20
✨pe 12.4. klo 14-20
✨pe 10.5 klo 14-20
✨pe 31.5. klo 14-20
✨pe 19.7. klo 14-20
✨pe 16.8. klo 14-20
✨pe 13.9. klo 14-20
✨pe 11.10. klo 14-20
✨pe 8.11. klo 14-20
✨pe 13.12.24 klo 14-20.

Asiointi puhelimitse 050 531 3339, ajanvarauksella kasvokkain, chatin välityksellä (www.kriisikeskusmobile.fi) tai mahdollisuuksien mukaan myös ajanvarauksetta. Ajanvaraukset Perhetuvan perjantaipäiviin voi tehdä soittamalla ma-pe Jouni Paanaselle hänen työnumeroonsa 050 531 3339 tai sähköpostilla jouni.paananen@kriisikeskusmobile.fi . Myös työntekijäkonsultaatiot tai muut yhteistyöpyynnöt mahdollisia.

Mikäli kriisityöntekijä Jouni Paananen on edm. Viitasaaren Perhetuvan perjantain ajankohtana varattu, niin voit olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470. Lisäksi voit saada tukea MIELI ry:n valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 09 2525 0111/24 h tai Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä 014 266 0149/24 h. Kiireellisissä hätätilanteissa yhteys Hätänumeroon 112.

LISÄKSI: Kriisikeskus Mobilesta 044 7888 470 (Matarankatu 6 B) tukea myös aina arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17 Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lisätiedot ja esite yhteistyö: Kriisikeskus Mobile ja Viitasaaren perhetupa.


Joulun aika

Hyvää joulun aikaa!

Kiitos asiakkaillemme, työntekijöillemme, vapaaehtoisillemme, harjoitteluissa olleille opiskelijoille sekä Jsms ry:n hallitukselle ja yhteistyötahoille kuluneesta vuodesta. Kiitos Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja STEAlle toimintamme rahoittamisesta. Kiitos myös Keski-Suomen liittoon ja Haukkalan säätiöön Puhutaan Elämästä -hankkeen rahoituksesta sekä toimintamme tukijoille lahjoituksista, joilla mm. on mahdollistunut lisähenkilöstöresurssin palkkaaminen vuosilomien ajalle ja Linity-menetelmäkoulutukset.

Kriisikeskus Mobile on suljettu 25-26.12.23 välisen ajan.

Keskusteluapua joulun aikaan mm.

⭐ valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111/24 h

⭐ SOSTE:  Onneksi on joku – myös jouluna: järjestöjen joulun aikana tarjoamia palveluita lisätiedot tästä.

Kiireelliset hätätilanteet:

⭐ Hätäkeskus 112

⭐ Päivystysapu 116117/24 h Lisätiedot: tästä

⭐ Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149/24 Lisätiedot: tästä.

 

 


Hyvää vapaaehtoisten päivää 5.12.

Hyvää vapaaehtoisten päivää! KIITOS Kriisikeskus Mobilen ja Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteen vapaaehtoiset. Jokaista teistä tarvitaan 💚.

Kriisikeskus Mobilessa meidän vapaaehtoiset ovat tehneet jo yli 110 vuoroa vuoden 2023 aikana – lisäksi vapaaehtoisia on mukana Rikosuhripäivystyksen Keski-Suomen palvelupisteen tukihenkilötoiminnassa.

Kriisikeskus Mobilen kriisityön vapaaehtoisten uusi koulutus käynnistyy alkukeväästä 2024 – koulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt marraskuun lopussa. Vapaaehtoistyö Mobilessa pitää sisällään puhelinkriisityöhön osallistumisen ja mahdollisuuden olla työntekijän työparina asiakastilanteissa sekä mm. vaikuttamis- ja verkostotyöhön osallistumisen. Vuoden 2024 alusta on myös mahdollisuus kouluttautua SEKAISIN-chattyöhön. Tiedustelut kriisityön vapaaehtoistyöhön liittyen Anne Arnberg 046 9216101. Rikosuhripäivystyksen tukihenkilötyöstä lisätiedot: tästä.

 


Kriisikeskus Mobileja Viitasaaren Perhetupa jatkavat yhteistyötä myös vuonna 2024

Kriisikeskus Mobile ja Viitasaaren Perhetupa jatkavat yhteistyötä myös vuonna 2024. Kriisikeskus Mobilen kriisityöntekijä Jouni Paananen jalkautuu Viitasaaren Perhetuvalle (Kennääntie 4, Viitasaari) yhden perjantaipäivän kuukaudessa ja vahvistamme näin järjestölähtöisen kriisityön saavutettavuutta.

Kriisityöntekijään voit ottaa yhteyttä, kun:
• elämässäsi on kriisi
• olet kokenut menetyksen
• olet kokenut väkivaltaa
• olet käyttäytynyt väkivaltaisesti tai olet huolissasi omasta käyttäytymisestä
• sinulla on itsetuhoisia ajatuksia
• olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
• kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisi-, väkivalta-, itsemurhien ehkäisytyöhön (mm. Linity-työ) ja/tai rikosuhripäivystystyöhön.

Kriisityöntekijä Jouni Paananen paikalla Viitasaaren Perhetuvalla:

✨pe 19.1. klo 14-20
✨pe 9.2. klo 14-20
✨pe 15.3 klo 14-20
✨pe 12.4. klo 14-20
✨pe 10.5 klo 14-20
✨pe 31.5. klo 14-20
✨pe 19.7. klo 14-20
✨pe 16.8. klo 14-20
✨pe 13.9. klo 14-20
✨pe 11.10. klo 14-20
✨pe 8.11. klo 14-20
✨pe 13.12.24 klo 14-20.

Asiointi puhelimitse 050 531 3339, ajanvarauksella kasvokkain, chatin välityksellä (www.kriisikeskusmobile.fi) tai mahdollisuuksien mukaan myös ajanvarauksetta. Ajanvaraukset Perhetuvan perjantaipäiviin voi tehdä soittamalla ma-pe Jouni Paanaselle hänen työnumeroonsa 050 531 3339 tai sähköpostilla jouni.paananen@kriisikeskusmobile.fi . Myös työntekijäkonsultaatiot tai muut yhteistyöpyynnöt mahdollisia.

Mikäli kriisityöntekijä Jouni Paananen on edm. Viitasaaren Perhetuvan perjantain ajankohtana varattu, niin voit olla yhteydessä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470. Lisäksi voit saada tukea MIELI ry:n valtakunnallisesta kriisipuhelimesta 09 2525 0111/24 h tai Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä 014 266 0149/24 h. Kiireellisissä hätätilanteissa yhteys Hätänumeroon 112.

LISÄKSI: Kriisikeskus Mobilesta 044 7888 470 (Matarankatu 6 B) tukea myös aina arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17 Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Lisätiedot ja esite yhteistyö: Kriisikeskus Mobile ja Viitasaaren perhetupa.