YleAreenan erikoislähetys Konginkankaan onnettomuudesta, joka tapahtui 15 vuotta sitten 19.3.2004

Konginkankaan onnettomuudesta 15 vuotta . Yle Areenasta löytyy noin tunnin kestävä erikoislähetys, jossa kerrotaan, mitä tapahtui 19.3.2004 onnettomuuden uhreille, heidän omaisilleen, pelastustyöntekijöille, tieliikenteelle ja koko Suomelle – ja voisiko sama tapahtua uudelleen? Lähetyksessä haastateltavina ovat mm. Jyväskylän seurakunnan sairaalateologi Heikki Lepoaho, Kriisikeskus Mobilen johtaja Tuija Hauvala, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoidon ylilääkäri Tomi Kavasmaa sekä Kuljetusliike Taipaleen tekninen johtaja Riku Vainio.

YleAreenan lähetys


Väkivaltatyön ajankohtaiset kuulumiset

Vietetimme 17.3. kriisi- ja väkivaltatyöntekijämme Anne Kurkisen läksijäisiä – Annelle #kiitos ja #onnea uuteen työhön 💐!

Kriisikeskus Mobilessa väkivaltatyön yksilötyötä jatkavat:

Hanna Thitz, kriisityöntekijä, väkivaltaa kokeneiden yksilötyö 046 921 6101

Sinikka Vuorela, kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattori, väkivaltaa kokeneiden yksilötyö 044 528 0276

Jouni Paananen, kriisi- ja perheväkivaltatyöntekijä, väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyö 050 531 3339.

Lisätietoja väkivaltatyöstä


Verkkoauttaminen osa kriisityötä

Kriisityöntekijämme tavattavissa myös ilman ajanvarausta verkkoauttamisen kautta. Verkkoauttamiseen pääsee kirjautumaan Kriisikeskus Mobilen verkkosivujen kautta: Verkkoauttamiseen
 
Tulevat ilman ajanvarausta olevat verkkoauttamisajat:
✔️ la 23.3 klo 14-16
✔️ ti 26.3 klo 14-16
✔️ la 30.3 klo 14-16
✔️ ti 2.4 klo 14-16
✔️ la 6.4. klo 14-16
✔️ ti 9.4 klo 14-16
✔️ la 13.4 klo 14-16
✔️ ti 16.4 klo 14-16
✔️ la 20.4 klo 14-16.
 
Keskusteluja voi käydä työntekijän vapaana ollessa
✔️ilman ajanvarausta,
✔️varaamalla ajan erikseen kriisi- ja väkivaltatyöhön soittamalla 014-266 7150 tai
✔️varaamalla ajan erikseen RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttamiseen soittamalla 050 368 0188.

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy edistävät hyvinvointia – tutkimus kohtaa käytännön

Psykologian laitoksen psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikalla on tehty Kriisikeskus Mobilen kanssa yli 20 vuotta yhteistyötä lähisuhdeväkivallan tekijöiden hoitomallin kehittämisessä ja ryhmähoidon toteuttamisessa. Jyväskylän mallissa yksilökäynnit tapahtuvat Mobilessa, jonka jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus osallistua ryhmään yliopistolla.

Kriisikeskus Mobilen yksilötyöstä lisätietoja Jouni Paanaselta, kriisi- ja perheväkivaltatyöntekijä, väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyö 050 531 3339.

Lue lisää: Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ja ehkäisy edistävät hyvinvointia

 

 


Vuoden 2018 tilastot

VUODESTA 2018
Toimintavuosi 2018 oli Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n 38 ja yhdistyksen toiminnan keskiössä olivat Kriisikeskus Mobilen toiminta sekä vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen osana kriisikeskuksen toi-mintaa. Toimintavuosi 2018 oli Kriisikeskus Mobilen toiminnan kahdeskymmeneskolmas.

Vuoden 2018 ajan kriisikeskuksessa työskenteli 15 työntekijän, ammattitaitoinen henkilöstö, joista 12 työntekijää oli JSMS ry:n ja kolme Jyväskylän kaupungin työntekijää. Lisäksi toimintavuoden 2018 aikana rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaajan työaikaa oli käytettävissä kolmatta vuotta 100 % toiminnanohjaajan tehtäviin koko vuoden ajan.

Toiminta-alueen kuntia olivat vuoden 2018 aikana Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski eli koko Keski-Suomen maakunta kuului 1.1.2018 alkaen toiminta-alueeseen. Asukaspohja oli yli 275 000 asukasta vuonna 2018. Kriisikeskuksen toimintaa olivat kriisi-, perheväkivalta- ja rikosuhri-päivystystyö sekä myös vapaaehtoistyö ja sen mahdollistaminen oli kiinteä osa toimintaa.

Yhteydenottojen kokonaismäärä Kriisikeskus Mobilessa oli 13 302, jossa edelliseen vuoteen verrattuna on 2,3 % kasvua – tosin, kun huomioidaan, että sosiaalietupäivystyksen asiakastilanteet ohjautuivat Jyväskylän kaupungin sosiaalipäivystysyksikköön niin kriisityön osalta kasvua vuonna 2018 oli 17 %. Yh-teydenotot liittyivät 11 111 asiakastilanteeseen. Pääosa asiakkaiden kontakteista vuonna 2018 oli puhelinkriisityötä. Käyntejä Mobileen tehtiin yhteensä 1500. Koti- ja laitoskäyntejä kriisi- ja Rikosuhripäivystystyöstä tehtiin vuonna 2018 573 kpl. Asiakas- ja laitoskäynnit vähenivät 10 prosentin verran verrattuna edelliseen vuoteen. Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä ovat elämän kriisit (3175 kpl), traumaattiset kriisit (2887), mielenterveyteen liittyvät syyt (2112), väkivaltaan (1226), las-tensuojeluun (328), rikokseen (1153) ja päih-teisiin ja riippuvuuksiin (230) liittyneet syyt.

Väkivaltatyön yksilötyössä työskenneltiin väkivaltaa kokeneiden ja väkivaltaisesti käyttäytyneiden kanssa. Yksilötyössä työntekijöinä vuoden 2018 aikana olivat Anne Kurkinen (7/2018 alkaen), Hanna Thitz (7/2018 alka-en), Sinikka Vuorela ja Jouni Paananen. Väkivaltaa kokeneiden yksilötyössä asiakkaista 90 oli naista ja 3 miestä. Väkivaltaisesti käyttäytyneiden yksilötyössä asiakkaista 8 oli naisia ja 48 oli miehiä. Paritapaamisia oli vuonna 2018 oli seitsemän kertaa. Vaihtoehto väkivallalle -ryhmiin Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella osallistui 15 henkilöä vuoden 2018 aikana – toimintavuosi 2018 oli toinen vuosi, jolloin ryhmä oli mahdollinen niin naisille kuin miehille. Seitsemän uutta ryhmäläistä aloitti vuonna 2018 ja ryhmän lopetti viisi henkilöä. Ryhmäkäyntejä oli yhteensä 170. Vuoden 2018 aikana toinen ryhmistä kokoontui kertaviikkoiseksi ja toinen ryhmä kokoontui joka toinen viikko.

Vapaaehtoistyöntekijöitä oli 20 henkilöä – uusien vapaaehtoisten koulutus järjestettiin keväällä 2018. Vapaaehtoiset tekivät vapaavalintaisesti pääsääntöisesti kolmen viikon aikana yhden kuuden tunnin työvuoron aamu-, ilta- tai välivuorossa. Vapaaehtoiset tekivät vuonna 2018 vuoroja yhteensä 258 kpl.

Kriisikeskus Mobile tilastolyhyt 1.1.-31.12.2018