Hoitosuositus: Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukeminen

Äkillisesti kuolleen henkilön läheisten tukemisen hoitosuosituksen tavoitteena on lisätä tietoa äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymistä edistävästä tuesta sekä yhtenäistää käytäntöjä läheisten tukemisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa, ensilinjan palveluissa ja yhteiskunnassamme. Suosituksen tarkoituksena on kuvata äkillisesti kuolleen henkilön läheisten selviytymisessä edistäviä ja hyväksi koettuja tukikeinoja.

Suositus on tarkoitettu valtakunnalliseksi ohjeistukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle (mm. ensihoitajat, lääkärit, hoitotyöntekijät), muille  äkillisesti kuolleen ihmisen läheisiä kohtaavalle ammattilaisille (palo- ja pelastuslaitoksen henkilöstö, kirkon työntekijät, poliisit), vapaaehtoisjärjestöille (vapaaehtoistuki ja vertaistuki) sekä psykososiaalista tukea antaville.

Hoitotyön suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia tutkimusnäyttöön perustuvia suosituk-sia hoitotyön menetelmien vaikuttavuudesta, käyttökelpoisuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja merkityksellisyydestä potilaan/asiakkaan hoidossa.

Lisätietoja ja hoitosuositukseen:  Hoitosuositus


Vapaaehtoiseksi?

Haluatko osallistua kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön?

Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityön päivystystyötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinpäivystys, asiakaskäynnit, koti-, laitos- ja kenttäkäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain. Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy tammi-helmikuussa 2019. Voit ilmoittautua haastatteluun webropol-lomakkeen kautta. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun loka-marraskuun 2018 aikana.


Ajankohtaista väkivaltatyön yksilötyöstä

Väkivaltaa kokeneiden yksilötyössä ovat aloittaneet kesän aikana asiakasyksilötyön kriisityöntekijämme Anne Kurkinen ja Hanna Thitz. Anneen ja Hannaan voi ottaa jatkossa yhtettä soittamalla numeroon 046 921 6101 tai jättämällä heille yhteydenottopyynnön soittamalla Kriisikeskus Mobileen asiakasnumeroon 014 266 7150. Väkivaltaa kokeneiden yksilötyötä jatkaa Annen ja Hannan kanssa kriisi- ja perheväkivaltatyön koordinaattorimme Sinikka Vuorela 5.11 alkaen. Väkivaltaisesti lähisuhteessa tai perheessä käyttäytyneiden yksilötyön työntekijänä työskentelee Jouni Paananen.

Ota yhteyttä
• jos olet kokenut väkivaltaa tai käyttäytynyt väkivaltaisesti ja haluat apua itsellesi ja/tai läheisillesi
• kun kohtaat työssäsi asiakkaan, joka on kokenut tai käyttäytynyt väkivaltaisesti ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaan väkivaltatyöhön.

Akuutissa tilanteessa soita hätänumeroon 112.


Nyt myös verkkoauttaminen on mahdollista kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyössä

Verkkoauttaminen on nyt myös mahdollista Kriisikeskus Mobilen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyössä puhelinauttamisen 014-2667150, Mobilen tiloissa tapahtuvien asiakastapaamisten sekä koti- ja laitoskäyntien lisäksi. Verkon kautta voi olla sovitusti yhteydessä työntekijäämme kuvapuheluin jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. Kuvapuheluina toteutuva verkkoauttaminen tapahtuu suojatussa yhteydessä.

Kuvapuheluaika sovitaan puhelimitse kriisi- ja väkivaltatyöhön numerosta 014-2667150 ja RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttaminen numerosta 050 368 0188/Lea tai 050 336 8028/Sari.

Kuvapuhelu vaatii android-mobiililaitteen tai tietokoneen, web-kameran ja kuulokemikrofonin sekä edellyttää kiinteää laajakaistayhteyttä tai mobiililaajakaistayhteyttä. Kuvapuhelu toimii parhaiten Chrome, Firefox tai Opera -selaimella.


#josmeitäeiolisi -kampanja – järjestöjen työ näkyväksi yhdessä

Yhdistysväki ja yhteisövaikuttajat Keski-Suomessa! Entä jos meitä ei olisi? Mitä tapahtuisi? Jos meitä ei olisi -kampanjan tarkoitus on nostaa esille järjestökentällä tehtävää korvaamatonta työtä. Tehdään yhdistysten tekemä työ näkyväksi yhdessä!  Kampanjaan mukaan liityt käyttämällä julkaisuissa: #josmeitäeiolisi Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Kriisikeskus Mobile ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen #josmeitäeiolisi:

#josmeitäeiolisi jäisivät keskisuomalaiset yli 10 000-11 000 kriisitilanteessa ilman matalan kynnyksen kriisityön tukea, kasvokkaista kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyötä yli 2000 asiakastilanteessa Kriisikeskus Mobilen tiloissa mahdollistumatta sekä koti- ja laitoskäyntejä yli 600 tilanteessa tekemättä eri puolille Keski-Suomen maakuntaa.

#josmeitäeiolisi väkivaltaa kokeneita asiakkaita jäisi vuodessa yli 100 ja väkivaltaisesti käyttäytyneitä yli 60 vaille yksilöväkivaltatyötä. Edm. väkivaltatyön yksilötyön toimenpiteitä jäisi yhteensä n. 900 toteutumatta. Väkivaltaa kokeneista asiakkaista ei 12-15 ohjautuisi ryhmätoimintaan – väkivaltaisesti käyttäytyneistä jäisi vaille 15-20 asiakasta Jyväskylän Yliopiston ja Mobilen yhteistä ryhmätoimintaa.

#josmeitäeiolisi rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen yli 150 tukisuhteessa olevalle asiakkaalle ei mahdollistuisi toiminnanohjaajien eikä rikosuhripäivystyksen tukihenkilöiden työtä, tukea, ohjausta tai neuvontaa.

#josmeitäeiolisi vuosittain jäisi mahdollistumatta merkityksellistä
kansalaistoimintaa, koska vapaaehtoiset eivät voisi osallistua 250-300 työvuoroon (yli 1500 tuntia) matalan kynnyksen kriisikeskuksessa.

#josmeitäeiolisi yhteistyöverkoston kanssa yli 20 vuoden ajan yhdessä luotu asiakas-, kunta-, järjestö-, koulutus-, tiedottamis-, turvallisuus-, tutkimus-, hanke- eli koko verkostotyö kriisi- ja väkivaltatyöstä Mobilesta ja rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteestä päättyisi.

#asiakkaat #hyvinvointi #kohtaaminen #kriisi #traumaattinenkriisi #elämänkriisi #väkivalta #mielenterveys #rikos #huoliläheisestä #kriisityö #väkivaltatyö #rikosuhripäivystystyö #rikutukihenkilö #vapaaehtoistyö #matalankynnyksenapu #ajanvarauksetta #24/7 #yhteistyö #vaikuttavuus #inhimillinenhätä #keskisuomi #kunnat #järjestöt #kriisikeskusmobilejkl #rikosuhripäivystysjyvässeutu 0142667150 www.kriisikeskusmobile.fi