Aluehallitus nimesi 28.3 kokouksessaan järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimeen jäsenet. Jäseniä vaikuttamistoimielimeen ovat ehdottaneet Keski-Suomen järjestöjen kumppanuuspöytä sekä Keski-Suomen seurakunnat ja vapaat suunnat.

Jäsenet ovat:

Jukka Hiltunen, Eläkeliiton Keski-Suomen piiri
Anne Astikainen, Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry
Susanna Turkkila, Keski-Suomen näkövammaiset ry
Anja Kauppinen, Maaseutukehitys ry
Mikko Koljander, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu / SPR Länsi Suomen piiri
Tuija Hauvala, Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry
Emmanuel Sibomana, Paremmin yhdessä ry
Mari Hautala, Keski-Suomen tanssin keskus
Jussi Suojasalmi, Sovatek
Petri Lehtoranta, Keski-Suomen Liikunta
Tiina Sivonen, Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry
Kristiina Pigg, Keski-Suomen sydänpiiri ry
Heli Ahonen, luterilaiset seurakunnat
Kaarlo Saarento, ortodoksinen seurakunta
Hannu Vehniäinen, vapaat suunnat

Järjestöjen ehdottamat jäsenet edustavat moninaisesti keskisuomalaista sosiaali-, terveys ja pelastusalan järjestökenttää mukaan lukien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tukevat järjestöt. Moninaisuudella tarkoitetaan erilaisuutta toiminnan rahoituksen, mittakaavan, paikallisuuden sekä alueellisuuden suhteen. Seurakunnat ja vapaat suunnat ovat ehdottaneet edustajia niin, että toimijoiden moninaisuus huomioidaan.

Järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielin osallistuu hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, päätöksentekoon ja seurantaan antamalla lausuntoja ja kannanottoja. Vaikuttamistoimielin arvioi järjestöjen ja seurakuntien toimintaedellytyksiä sekä hyvinvointialueen järjestöyhteistyön ja yhteistyörakenteiden toimivuutta. Toimielin vaikuttaa aloittein, lausunnoin ja kannanotoin hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Tiedote 28.3. kokouksesta luettavissa: tästä.