Järjestöedustajien haku Keski-Suomen hyvinvointialueen järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamistoimielimeen 16.3.2023 klo 16.15 mennessä.

Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöytä käynnistää hyvinvointialueen aluehallituksen pyynnöstä järjestöedustajien haun Keski-Suomen järjestöjen ja seurakuntien vaikuttamiselimeen.

Hyvinvointialue pyytää kumppanuuspöytää ehdottamaan toimielimeen kaksitoista (12) järjestöedustajaa siten, että ehdotettu kokoonpano edustaa monipuolisesti ja moninaisesti keskisuomalaista sosiaali-, terveys- ja pelastusalan järjestökenttää mukaan lukien hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tukevat järjestöt. Moninaisuudella tarkoitetaan erilaisuutta toiminnan rahoituksen, mittakaavan ja paikallisuuden sekä alueellisuuden suhteen. Vaikuttamistoimielimen jäsenille ei nimetä varajäseniä.

Järjestöedustajien haku on auki ajalla 8.–16.3.2023 klo 16.15. Järjestö tai useampi järjestö yhdessä voi ehdottaa edustajaa verkkolomakkeella. Ehdokkaalta tulee olla suostumus. Vain määräaikaan mennessä tulleet perustellut ehdotukset huomioidaan. Päätöksen ehdotettavista järjestöedustajista tekee kumppanuuspöytä kokouksessaan 20.3.2023. Päätöksen nimeämisestä tekee aluehallitus.

Tiedote avattavissa tästä linkistä, jossa tietoa vaikuttamistoimielimen tehtävistä ja kokoonpanosta sekä järjestöedustajien hausta ja kriteereistä. Tiedotteesta löytyy myös linkki hakulomakkeelle.

Lisätietoja kumppanuuspöydän hausta antaa Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän puheenjohtaja Petri Lehtoranta, petri.lehtoranta@kesli.fi sekä Keski-Suomen Järjestöareenan puheenjohtaja ja kumppanuuspöydän jäsen Tiina Sivonen tiina.sivonen@kyt.fi.

Lisätietoja hyvinvointialueen pyynnöstä voi tiedustella palvelujohtaja Nina Peräseltä, Keski-Suomen hyvinvointialue nina.peranen@hyvaks.fi.