Aluevaaleissa ratkaistaan mielenterveyden tulevaisuus

Aluevaaleissa ratkaistaan mielenterveyden tulevaisuus

Aluevaaleissa 23.1.2022 valittavien aluevaltuustojen edustajat linjaavat mielenterveyden osalta mm. asukkaiden mielenterveyspalvelujen järjestämisestä, palveluverkosta, palveluihin pääsyn nopeudesta, mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytyksistä sekä mielenterveyden edistämistyöstä.

Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa Keski-Suomessa on vajeita. Matalan kynnyksen apua on kunnissa vahvistettu, mutta edelleen perustason palveluita on liian vähän ja mielenterveyden ongelmiin on vaikea saada apua varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevässä työssä on myös puutteita. Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö jokaisessa asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää ja vaikuttavaa ikään katsomatta. Koronapandemia on osaltaan syventänyt mielenterveyskriisiä.

Tunnemme Keski-Suomen ihmisten arkea kriisikeskuksen toiminnan näkökulmasta ja vaikutamme Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n kautta ja pidämme yllä Kriisikeskus Mobilea Keski-Suomen kuntien ja STEA avustuksella. Kriisikeskus Mobile tarjoaa matalan kynnyksen tukea erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Vapaaehtoisemme osallistuvat kriisityöntekijöiden rinnalla kriisityön toteuttamiseen.

Mielenterveyteen liittyvät huolet ja mm. palveluiden heikko saatavuus sekä pitkät jonotusajat palveluihin näkyvät asiakastyössämme. Koronapandemia on heikentänyt tilannetta ja rajoittanut kasvokkaisia kohtaamisia sekä palveluiden toteutumista. Pandemia on aiheuttanut mm. syvää yksinäisyyttä, turvattomuutta, ahdistuneisuutta, eristäytymistä ja sairauden pelkoa. Työssämme näkyy lisäksi myös mm. väkivalta, ihmissuhdekriisit, itsetuhoisuus, työttömyys ja lomautukset.

Olemme järjestötoimijana vuosittain tuhansissa asiakasyhteydenotoissa tukemassa asiakkaita heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Toimintamme järjestölähtöisenä kriisikeskuksena on merkityksellistä sekä kustannustehokasta mielenterveystyötä. Työ ehkäisee mielenterveysongelmia, tuo säästöjä ja vähentää julkisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Mielenterveyden edistäminen on investointi, ei kuluerä: mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti.

Hyvinvointialueiden työn keskiöön on asetettava asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä mielenterveystyö. Sen resursseja on vahvistettava ja taattava nopea avun saanti mielenterveyden ongelmissa. Myös järjestöjen rahoitus ennaltaehkäisevän työn tekemiseen on turvattava. Haluamme toimia hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyökumppanina sekä rakentaa tiiviin yhteistyön tulevien päättäjien kanssa.

Tulevien aluevaltuutettujen ymmärrys mielenterveydestä on ratkaisevan tärkeää koko alueen hyvinvoinnin kannalta. Jokainen äänestäjä varmistaa tuen mielenterveystyölle kysymällä ehdokkaaltaan, kuinka tämä aikoo edistää mielenterveyttä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Aluevaalit 2022 ovat mielenterveysvaalit. MIELI ry:n aluevaalitavoitteet: tästä. 

Marja Heikkilä
Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n hallituksen puheenjohtaja

Tuija Hauvala
Kriisikeskus Mobilen johtaja

Kriiisikeskus Mobilen tunnuslukuja vuodesta 2021 sekä tietoa vuoden 2022 toiminnasta: tästä.

Kriisikeskus Mobile on osa MIELI ry:n kriisikeskusverkostoa. Lisätietoja: tästä.


Haluatko osallistua kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön vapaaehtoisena?

Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskustyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 4-6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinkriisityö sekä asiakaskäynnit). Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskustyöhön käynnistyy elokuussa 2022. Voit ilmoittautua haastatteluun heinäkuun loppuun mennessä webropol-lomakkeen kautta: tästä. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun kevään ja kesän aikana 2022 aikana. Lisätietoja Susanna Takanen 046 921 6101.

Rikosuhripäivystyksen (RIKUn) Jyvässeudun palvelupisteessä on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena rikosuhripäivystystyöhön. Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Peruskurssin kesto on noin 50 tuntia. Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä tuesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta. Lisätiedot laajemmin RIKUn vapaaehtoistyöstä: tästä.  Uusien vapaaehtoisten koulutus rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy maaliskuussa 2022. Täyttämällä lomakkeen helmikuun loppuun mennessä tästä ilmaisee halukkuuden toimia vapaaehtoisena Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteellä ja saa yhteydenoton puhelimitse tai sähköpostitse vapaaehtoistyöhön liittyen. Lisätietoja Lea Manninen 050 368 0188 tai Anne Arnberg 050 336 8028.  Lisätietoja Rikosuhripäivystyksen toiminnasta: tästä.

Lue 14 vuotta vapaaehtoistyötä kriisi- ja RIKUtyössä tehneen vapaaehtoisemme Hannelen kokemuksia työstä: tästä.

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistyöhön Kriisikeskus Mobileen tai Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteeseen!


Kiitos vuodesta 2021 ja hyvää uutta vuotta 2022!

Kiitos asiakkaille, työntekijöille sekä vapaaehtoisille ja yhteistyötahoille vuodesta 2021!

Kiitos myös yksityisille henkilöille ja eri yhteisöille vuoden 2021 aikana saamistamme lahjoituksista – lahjoituksilla erittäin suuri merkitys toimintamme tukemisessa!

Tähän vuoden vaihteeseen päättyi Hanna T.n, Hanna P.n, Lauran, Saaran, Kaisun ja Katjan työsuhteet kriisityössä – kiitos kaikille yhdessä ja erikseen sekä onnea uusiin tuuliin koko Mobilen väeltä!

Kriisikeskus Mobilesta järjestölähtöistä kriisityötä 31.12.21 klo 22 saakka ja vuoden 2022 alusta alkaen meidät tavoittaa arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17.

Lisätiedot ja myös muita avun/tuen tahoja: tästä.

Hyvää uutta vuotta 2022!

 


Rauhallista joulun aikaa!

Rauhallista joulun aikaa sekä uuden vuoden 2022 vaihdetta!

Kiitos vuodesta 2021 asiakkaille, yhteistyötahoille, vapaaehtoisille sekä koko Kriisikeskus Mobilen väelle!

Kriisikeskus Mobile avoinna ma-su klo 8-22 31.12.21 saakka ja vuoden 2022 alusta alkaen arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17. Tavoitat meidät 044 7888 470. Lisää: tästä 

Akuutissa tilanteessa yhteys Hätäkeskus 112.

Sosiaalipäivystys Keski-Suomessa muuttuu 1.1.2022 alkaen Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystykseksi 24 h 014 266 0149: Lisää toiminta- ja yhteystiedoista: tästä.

Joulun aikaan eri järjestöjen tarjoamia palveluja: tästä

Lisätietoja Mobilen toiminta-aikojen muutoksista sekä muista auttavista tahoista: tästä

Joulukalenterissamme kohdattiin – katso kohtaamiset tästä videokoosteesta.


Kriisikeskus Mobilen toiminta-ajat muuttuvat ja eri auttavia tahoja

Kriisikeskus Mobilen toiminta-ajat:

👉 1.11-31.12.21 ma-su klo 8-22.
👉 1.1.22 arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17.

Tavoitat meidät 044 7888 470. Voit asioida myös kasvokkain Kriisikeskuksen tiloissa Matarankatu 2, Jkl. Lisäksi pidämme avoinna pop up chatia työtilanteiden salliessa.

Voit olla yhteydessä kriisikeskukseen mm., kun
* elämässäsi on kriisi
* olet kokenut menetyksen
* olet kokenut väkivaltaa
* olet käyttäytynyt väkivaltaisesti
* sinulla on itsetuhoisia ajatuksia
* olet joutunut tai epäilet joutuneesi rikoksen uhriksi
* kohtaat työssäsi asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluat konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisi-, väkivalta- ja/tai rikosuhripäivystystyöhön.

Muita auttavia tahoja mm.

* akuutissa tilanteessa Hätäkeskus 112

* Keski-Suomen sosiaalipäivystys ja virka-ajan ulkopuolella Keski-Suomen sosiaalipäivystysyksikkö 0142660149. HUOM: 1.1.2022 alkaen Keski-Suomen sosiaali- ja kriisipäivystyksen 24 h asiakaspuhelinnumero: 0142660149

* Päivystysapu 116 117 

* Keski-Suomen turvakoti 24 h

* lisää auttavia tahoja löydät mm.: tästä linkistä.