Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa (2023-2024) -hanke käynnistyi Kriisikeskus Mobilessa.

Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa (2023-2024) -hankkeessa keskitytään itsemurhien ehkäisyyn ja vähentämiseen Keski-Suomessa järjestölähtöisen asiakastyön, viestinnän sekä verkostotyön keinoin.

Puhutaan Elämästä -hankkeen tarkoitus on vahvistaa entisestään Kriisikeskus Mobilen tarjoamaa keskustelutukea itsetuhoisille ja heidän läheisilleen. Lisäksi on tarkoitus, että Linity (lyhyt interventio itsemurhaa yrittäneelle) -työtä, johon Kriisikeskus Mobilessa on kouluttauduttu vuodesta 2022 voidaan systemaattisesti pilotoida Kriisikeskus Mobilen työnä vuosina 2023 ja 2024. Lisäksi hankkeen aikana interventio-osaamista syvennetään ja laajennetaan sekä kohdennetaan laajemmin myös itsemurhavaarassa oleviin ja läheisiin itsemurhaa yrittäneiden lisäksi.

Hanke mahdollistaa
♦️ yksilö- ja yhteisötason tuen itsetuhoisuuteen liittyen Kriisikeskus Mobilessa
♦️ Linity-menetelmän systemaattisen pilotoinnin Keski-Suomessa sekä
♦️ kehittämisen keskisuomalaisen osaamisen vahvistamisella.

Lisäksi opiskelijoiden opinnäytetyöt ja mahdollisen tutkimuksen kytkeminen asiakastyön seurantaan, arviointiin ja toiminnan kehittämiseen sekä vaikuttavuuden esiin tuomiseen on yksi hankkeen tavoitteista. Yhteistyökumppaneita asiakastyön ja verkostotyön osalta ovat mm. Sairaala Nova, hyvinvointialueen muut sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Sovatek-säätiö ja Haukkalan säätiö toimijoineen sekä Jyväskylän yliopiston psykologian laitos.

Hankkeen esite ladattavissa ja tulostettavissa: tästä. Hankkeen kehittäjäkriisityöntekijänä toimii Miia Kovanen 050 452 2925.

Jos sinulla on itsetuhoisia ajatuksia, olet yrittänyt itsemurhaa tai läheisenä toivot tukea itsellesi, ota yhteys Kriisikeskus Mobileen. Kriisikeskus Mobile 044 7888 470 on avoinna arkisin ma-to klo 8-20 ja pe klo 8-17. Yhteydenottopyynnön voi jättää työntekijöille lisäksi sähköpostitse toimisto@kriisikeskusmobile.fi.

Puhutaan Elämästä – Itsemurhien ehkäisy Keski-Suomessa (2023-2024) hankkeen rahoitus tulee pääosin Keski-Suomen liitolta. Keski-Suomen liitto myönsi hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen Keski-Suomen kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen kansallista kehittämisrahoituksesta (AKKE-rahoitus).