Kysely kriisityön merkityksellisyydestä Kriisikeskus Mobilen asiakkaille. Kyselyn suorittavat kolmannen vuoden sosionomiopiskelijat Diakonia-Ammattikorkeakoulusta. Opiskelijat tekevät opinnäytetyön Kriisikeskus Mobilen toimeksiannosta tarkoituksenaan selvittää, kuinka merkityksellisenä asiakas on kokenut Kriisikeskus Mobilessa saadun kriisityön.

Vastaamalla asiakaspalautekyselyyn mahdollistat tutkimuksen tekemisen sekä voit siten olla osallisena Kriisikeskus Mobilen toiminnan kehittämisessä. Voit vastata kyselyyn, mikäli olet nyt asiakkaana tai joskus käyttänyt Kriisikeskus Mobilen tarjoamaa palvelua/palveluita. Vastaaminen tehdään anonyymisti eikä vastauksia voida yhdistää tiettyyn henkilöön. Vastaaminen vie aikaa vain noin 5 minuuttia. Kysely on auki ma 6.2. klo 21.00 asti.

Kyselyyn vastaamaan pääset: tästä linkistä.

Lisätiedot kyselystä sekä QR-koodi kyselyyn: tästä.

Kiitos kyselyyn osallistumisesta! Jos sinulla tulee kyselyyn liittyen kysyttävää, voit olla yhteydessä sähköpostiosoitteeseen: saara.rasanen@student.diak.fi