JYVÄSKYLÄN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA ry:n SYYSKOKOUS 2023

Aika: Ti 31.10.2023 klo 17.30
Paikka: Kriisikeskus Mobile, Matarankatu 6 B (4 krs), Jyväskylä

Asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Kokouksen työjärjestys
5. Jäsenmaksun määrääminen vuodelle 2024
6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2024
7. Talousarvioasiat vuodelle 2024
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen varapuheenjohtajan valinta
10. Hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle
11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
12. Kokouksen päättäminen

Kokoukseen pyydetään ilmoittumaan 26.10 mennessä tuija.hauvala@kriisikeskusmobile.fi

Syyskokouskutsu on jäsenkirjeessä, joka lähetetty jäsenille 9.10.2023 maapostilla tai sähköpostin liitteenä. Jäsenkirjeen voi lukea myös tästä.