Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskustyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 4-6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinkriisityö sekä asiakaskäynnit). Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskustyöhön käynnistyy elokuussa 2022. Voit ilmoittautua haastatteluun heinäkuun loppuun mennessä webropol-lomakkeen kautta: tästä. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun kevään ja kesän aikana 2022 aikana. Lisätietoja Susanna Takanen 046 921 6101.

Rikosuhripäivystyksen (RIKUn) Jyvässeudun palvelupisteessä on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena rikosuhripäivystystyöhön. Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Peruskurssin kesto on noin 50 tuntia. Koulutus sisältää tietoa muun muassa rikosprosessista, traumaattisesta kriisistä, henkisestä tuesta, puhelin- ja verkkoauttamisesta sekä asiakkaan kohtaamisesta. Lisätiedot laajemmin RIKUn vapaaehtoistyöstä: tästä.  Uusien vapaaehtoisten koulutus rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy maaliskuussa 2022. Täyttämällä lomakkeen helmikuun loppuun mennessä tästä ilmaisee halukkuuden toimia vapaaehtoisena Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteellä ja saa yhteydenoton puhelimitse tai sähköpostitse vapaaehtoistyöhön liittyen. Lisätietoja Lea Manninen 050 368 0188 tai Anne Arnberg 050 336 8028.  Lisätietoja Rikosuhripäivystyksen toiminnasta: tästä.

Lue 14 vuotta vapaaehtoistyötä kriisi- ja RIKUtyössä tehneen vapaaehtoisemme Hannelen kokemuksia työstä: tästä.

Tervetuloa mukaan vapaaehtoistyöhön Kriisikeskus Mobileen tai Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteeseen!