Aluevaaleissa ratkaistaan mielenterveyden tulevaisuus

Aluevaaleissa 23.1.2022 valittavien aluevaltuustojen edustajat linjaavat mielenterveyden osalta mm. asukkaiden mielenterveyspalvelujen järjestämisestä, palveluverkosta, palveluihin pääsyn nopeudesta, mielenterveysjärjestöjen toimintaedellytyksistä sekä mielenterveyden edistämistyöstä.

Mielenterveyspalveluiden saatavuudessa Keski-Suomessa on vajeita. Matalan kynnyksen apua on kunnissa vahvistettu, mutta edelleen perustason palveluita on liian vähän ja mielenterveyden ongelmiin on vaikea saada apua varhaisessa vaiheessa. Ennaltaehkäisevässä työssä on myös puutteita. Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö jokaisessa asiakkaan kohtaamisessa on tärkeää ja vaikuttavaa ikään katsomatta. Koronapandemia on osaltaan syventänyt mielenterveyskriisiä.

Tunnemme Keski-Suomen ihmisten arkea kriisikeskuksen toiminnan näkökulmasta ja vaikutamme Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n kautta ja pidämme yllä Kriisikeskus Mobilea Keski-Suomen kuntien ja STEA avustuksella. Kriisikeskus Mobile tarjoaa matalan kynnyksen tukea erilaisissa elämän kriisitilanteissa. Vapaaehtoisemme osallistuvat kriisityöntekijöiden rinnalla kriisityön toteuttamiseen.

Mielenterveyteen liittyvät huolet ja mm. palveluiden heikko saatavuus sekä pitkät jonotusajat palveluihin näkyvät asiakastyössämme. Koronapandemia on heikentänyt tilannetta ja rajoittanut kasvokkaisia kohtaamisia sekä palveluiden toteutumista. Pandemia on aiheuttanut mm. syvää yksinäisyyttä, turvattomuutta, ahdistuneisuutta, eristäytymistä ja sairauden pelkoa. Työssämme näkyy lisäksi myös mm. väkivalta, ihmissuhdekriisit, itsetuhoisuus, työttömyys ja lomautukset.

Olemme järjestötoimijana vuosittain tuhansissa asiakasyhteydenotoissa tukemassa asiakkaita heidän erilaisissa elämäntilanteissaan. Toimintamme järjestölähtöisenä kriisikeskuksena on merkityksellistä sekä kustannustehokasta mielenterveystyötä. Työ ehkäisee mielenterveysongelmia, tuo säästöjä ja vähentää julkisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Mielenterveyden edistäminen on investointi, ei kuluerä: mielenterveystyöhön sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti.

Hyvinvointialueiden työn keskiöön on asetettava asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä mielenterveystyö. Sen resursseja on vahvistettava ja taattava nopea avun saanti mielenterveyden ongelmissa. Myös järjestöjen rahoitus ennaltaehkäisevän työn tekemiseen on turvattava. Haluamme toimia hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyökumppanina sekä rakentaa tiiviin yhteistyön tulevien päättäjien kanssa.

Tulevien aluevaltuutettujen ymmärrys mielenterveydestä on ratkaisevan tärkeää koko alueen hyvinvoinnin kannalta. Jokainen äänestäjä varmistaa tuen mielenterveystyölle kysymällä ehdokkaaltaan, kuinka tämä aikoo edistää mielenterveyttä Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Aluevaalit 2022 ovat mielenterveysvaalit. MIELI ry:n aluevaalitavoitteet: tästä. 

Marja Heikkilä
Jyväskylän seudun mielenterveysseura ry:n hallituksen puheenjohtaja

Tuija Hauvala
Kriisikeskus Mobilen johtaja

Kriiisikeskus Mobilen tunnuslukuja vuodesta 2021 sekä tietoa vuoden 2022 toiminnasta: tästä.

Kriisikeskus Mobile on osa MIELI ry:n kriisikeskusverkostoa. Lisätietoja: tästä.