Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskustyöhön.

Uusi RIKUn tukihekilöiden koulutus käynnistyy syksyn 2020 aikana ja kriisityön vapaaehtoisten koulutus tammikuussa 2021 – ja nyt voi ilmoittautua haastatteluun: webropol-lomakkeella. Ilmoittautumisia kriisityön koulutukseen otetaan vastaan 15.11.20 saakka.

Kriisityön vapaaehtoiskoulutukseen halukkaat haastatellaan marraskuun aikana ja haastattelujen jälkeen tehdään valinta koulutukseen osallistujista.

Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, n. 45 h kestävän koulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, linjauksiin, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Kriisikeskuksessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityötä kriisityöntekijöiden työparina (puhelinkriisityö, asiakaskäynnit, koti- ja laitoskäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä koulutetut tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain.

Lisätietoja:

Vapaaehtoisena Mobilessa 2020

Vapaaehtoistoiminta Rikosuhripäivystyksessä

Rekisteriseloste Vapaaehtoiseksi hakeutuvat

Kriisikeskus Mobile ja Riku pyytävät kaikilta toimintaan valituilta suostumuksen rikosrekisteriotteen tilaamiseen