Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön.

Uusi koulutus käynnistyy tammi-helmikuussa 2021 – ja nyt voi ilmoittautua haastatteluun: webropol-lomakkeella. Haastattelut pidetään syksyn 2020 aikana.

Koulutukseen halukkaat haastatellaan ja haastattelujen jälkeen tehdään valinta koulutukseen osallistujista.

Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, n. 45 h kestävän koulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, linjauksiin, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Kriisikeskuksessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityötä kriisityöntekijöiden työparina (puhelinkriisityö, asiakaskäynnit, koti- ja laitoskäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä koulutetut tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain.

Lisätietoja:

Vapaaehtoisena Mobilessa ja Rikussa

Vapaaehtoistoiminta Rikosuhripäivystyksessä

Rekisteriseloste Vapaaehtoiseksi hakeutuvat

Kriisikeskus Mobile ja Riku pyytävät kaikilta toimintaan valituilta suostumuksen rikosrekisteriotteen tilaamiseen