Nyt myös verkkoauttaminen on mahdollista kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyössä

Verkkoauttaminen on nyt myös mahdollista Kriisikeskus Mobilen kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyössä puhelinauttamisen 014-2667150, Mobilen tiloissa tapahtuvien asiakastapaamisten sekä koti- ja laitoskäyntien lisäksi. Verkon kautta voi olla sovitusti yhteydessä työntekijäämme kuvapuheluin jokaisesta Keski-Suomen kunnasta. Kuvapuheluina toteutuva verkkoauttaminen tapahtuu suojatussa yhteydessä.

Kuvapuheluaika sovitaan puhelimitse kriisi- ja väkivaltatyöhön numerosta 014-2667150 ja RIKUn Jyvässeudun palvelupisteen verkkoauttaminen numerosta 050 368 0188/Lea tai 050 336 8028/Sari.

Kuvapuhelu vaatii android-mobiililaitteen tai tietokoneen, web-kameran ja kuulokemikrofonin sekä edellyttää kiinteää laajakaistayhteyttä tai mobiililaajakaistayhteyttä. Kuvapuhelu toimii parhaiten Chrome, Firefox tai Opera -selaimella.


#josmeitäeiolisi -kampanja – järjestöjen työ näkyväksi yhdessä

Yhdistysväki ja yhteisövaikuttajat Keski-Suomessa! Entä jos meitä ei olisi? Mitä tapahtuisi? Jos meitä ei olisi -kampanjan tarkoitus on nostaa esille järjestökentällä tehtävää korvaamatonta työtä. Tehdään yhdistysten tekemä työ näkyväksi yhdessä!  Kampanjaan mukaan liityt käyttämällä julkaisuissa: #josmeitäeiolisi Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Kriisikeskus Mobile ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen #josmeitäeiolisi:

#josmeitäeiolisi jäisivät keskisuomalaiset yli 10 000-11 000 kriisitilanteessa ilman matalan kynnyksen kriisityön tukea, kasvokkaista kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyötä yli 2000 asiakastilanteessa Kriisikeskus Mobilen tiloissa mahdollistumatta sekä koti- ja laitoskäyntejä yli 600 tilanteessa tekemättä eri puolille Keski-Suomen maakuntaa.

#josmeitäeiolisi väkivaltaa kokeneita asiakkaita jäisi vuodessa yli 100 ja väkivaltaisesti käyttäytyneitä yli 60 vaille yksilöväkivaltatyötä. Edm. väkivaltatyön yksilötyön toimenpiteitä jäisi yhteensä n. 900 toteutumatta. Väkivaltaa kokeneista asiakkaista ei 12-15 ohjautuisi ryhmätoimintaan – väkivaltaisesti käyttäytyneistä jäisi vaille 15-20 asiakasta Jyväskylän Yliopiston ja Mobilen yhteistä ryhmätoimintaa.

#josmeitäeiolisi rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen yli 150 tukisuhteessa olevalle asiakkaalle ei mahdollistuisi toiminnanohjaajien eikä rikosuhripäivystyksen tukihenkilöiden työtä, tukea, ohjausta tai neuvontaa.

#josmeitäeiolisi vuosittain jäisi mahdollistumatta merkityksellistä
kansalaistoimintaa, koska vapaaehtoiset eivät voisi osallistua 250-300 työvuoroon (yli 1500 tuntia) matalan kynnyksen kriisikeskuksessa.

#josmeitäeiolisi yhteistyöverkoston kanssa yli 20 vuoden ajan yhdessä luotu asiakas-, kunta-, järjestö-, koulutus-, tiedottamis-, turvallisuus-, tutkimus-, hanke- eli koko verkostotyö kriisi- ja väkivaltatyöstä Mobilesta ja rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteestä päättyisi.

#asiakkaat #hyvinvointi #kohtaaminen #kriisi #traumaattinenkriisi #elämänkriisi #väkivalta #mielenterveys #rikos #huoliläheisestä #kriisityö #väkivaltatyö #rikosuhripäivystystyö #rikutukihenkilö #vapaaehtoistyö #matalankynnyksenapu #ajanvarauksetta #24/7 #yhteistyö #vaikuttavuus #inhimillinenhätä #keskisuomi #kunnat #järjestöt #kriisikeskusmobilejkl #rikosuhripäivystysjyvässeutu 0142667150 www.kriisikeskusmobile.fi


Seuraava vapaaehtoiskoulutuksemme alkaa tammi-helmikuussa 2019

Haluatko osallistua kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön? Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry:n ylläpitämässä Kriisikeskus Mobilessa on mahdollisuus kouluttautua ja osallistua vapaaehtoisena kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön. Vapaaehtoisiksi haluavat haastatellaan ennen vapaaehtoiskoulutukseen valitsemista. Vapaaehtoisilta edellytetään mm. henkilökohtaista soveltuvuutta, 40-45 h kestävän kriisityön peruskoulutuksen käymistä sekä sitoutumista vapaaehtoistyöhön, työnohjauksiin ja lisäkoulutuksiin. Vapaaehtoiset työskentelevät Mobilessa 6 tunnin vuoron 1-3 kertaa/kk, jolloin vapaaehtoiset tekevät kriisityön päivystystyötä kriisityöntekijöiden kanssa (puhelinpäivystys, asiakaskäynnit, koti-, laitos- ja kenttäkäynnit). Rikosuhritukihenkilötyössä tukihenkilöt tukevat ja auttavat rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa todistavia henkilöitä. Rikosuhritukihenkilösuhteiden kesto määräytyy asiakastilanteittain. Uusien vapaaehtoisten koulutus kriisikeskus- ja rikosuhripäivystystyöhön käynnistyy tammi-helmikuussa 2019. Voit ilmoittautua haastatteluun webropol-lomakkeen kautta. Koulutukseen ilmoittautuneet kutsumme haastatteluun marraskuun 2018 aikana.