Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Gaily-Luoman ym. (2023) tutkimuksessa havaittiin, että itsemurhaa yrittäneet kokevat hyötyvänsä Linitystä eli lyhyestä terapeuttisesta interventiosta. MIELI ry toi Linity-menetelmän (Lyhytinterventio itsemurhaa yrittäneille) Suomeen 10 vuotta sitten. Sveitsissä kehitetty menetelmä on herättänyt maailmanlaajuista kiinnostusta.

Tähänastiset tulokset menetelmän vaikuttavuudesta uusien itsemurhayritysten ehkäisemisessä ovat olleet lupaavia, mutta myös ristiriitaisia. Uusi laadullinen tutkimus valottaa asiakkaiden subjektiivisia kokemuksia Linity-menetelmästä. Myönteisiä muutoksia lyhytinterventiosta. Selma Gaily-Luoman ja kumppaneiden (2023) tutkimuksessa haastateltiin 14 ihmistä, jotka olivat osallistuneet itsemurhayrityksen jälkeen Linity-interventioon. Haastattelut toteutettiin 4–10 viikkoa viimeisen interventioon liittyvän tapaamisen jälkeen.
Tulokset osoittavat, että Linityn tuottamat myönteiset muutokset koetaan erittäin merkittävinä, mutta yleensä ne eivät yksinään riitä pitkäaikaisen toipumisen tavoitteluun. Lyhytinterventio auttoi hallitsemaan itsetuhoista käyttäytymistä, mutta käyttäytymisen taustalla usein olevien psyykkisten ja sosiaalisten ongelmien käsittelyyn tarvitaan hoidollista jatkuvuutta. Lisätiedot.

Selma Gaily-Luoma, Jukka Valkonen, Juha Holma & Aarno Laitila (05, Oct 2023): Client-reported impact of the Attempted Suicide Short Intervention Program, Psychotherapy Research, DOI: 10.1080/10503307.2023.2259070 tutkimus luettavissa: tästä.
***********************************
Linity-menetelmäosaajia, jotka auttavat itsemurhayrityksen jälkeen on eri puolilla Suomea -> yhteystietoihin: tästä. Keski-Suomessa Linity-työtä tehdään Kriisikeskus Mobilessa.

Voit ottaa yhteyttä Kriisikeskus Mobileen 044 7888 470, jos sinulla on
♦️ itsetuhoisia ajatuksia,
♦️ olet yrittänyt itsemurhaa,
♦️ läheisenä toivot tukea itsellesi tai
♦️ olet itsemurhan tehneen läheinen.

Ajanvaraus ja neuvonta Linityyn liittyen 044 7888 470. Yhteydenottopyynnön voi jättää työntekijöille lisäksi sähköpostitse toimisto@kriisikeskusmobile.fi.

Työntekijöinä Linity-työssä ovat Anne Arnberg, Liisa Jaakonaho, Mikko Karjalainen, Miia Kovanen, Jaana Luukkonen-Kytömäki, Reija Okkonen ja Jouni Paananen.

Linity-menetelmään voit tutustua mm. lyhyen videon kautta: tästä.

Lisätietoja myös: tästä.