Opinnäytetyöhön liittyvä kysely odottaa vastaajia nuorten välisestä väkivallasta, sen vaikutuksista sekä ammattilaisten keinoista puuttua väkivaltaan!
************************
Hei nuorten kanssa työskentelevä tärkeä aikuinen!

Olet kyselyn kohderyhmää, mikäli työskentelet 13–20- vuotiaiden nuorten kanssa.

Olemme kaksi Jyväskylän ammattikorkeakoulun loppuvaiheen sosionomiopiskelijaa. Teemme opinnäytetyötä nuorten välisestä väkivallasta, sen vaikutuksista sekä ammattilaisten keinoista puuttua väkivaltaan. Tutkimuksessa on rajattu pois väkivallan muodoista lähisuhdeväkivalta. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä Kriisikeskus Mobilen kanssa ja tuloksia tullaan käyttämään hankehakemuksessa. Hanke koskee nuorten välistä väkivaltaa.

Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa nuorten välisestä väkivallasta heidän kanssa työskentelevien näkökulmasta. Kyselyn avulla sinulla on mahdollisuus tuoda nuorten välistä väkivaltaa näkyväksi. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja se toteutetaan anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Vastaamiseen menee noin 10 minuuttia.

Kyselyssä on monivalintakysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä. Voit vastata kysymyksiin valitsemalla mielestäsi sopivimman vaihtoehdon sekä avoimissa kysymyksissä vastaamalla mahdollisimman kattavasti kysyttyyn kysymykseen. Kyselyyn voi vastata 29.2.24 saakka.

Tutkimus valmistuu toukokuussa 2024 ja opinnäytetyö on valmistuttuaan luettavissa Theseus- julkaisuarkistossa.

Kiitos jo etukäteen sinulle kyselyyn vastaamisesta, jokainen vastaus on tärkeä! Kyselyyn pääsee vastaamaan: tästä.

********************