Varhainen tuki elämän kriisitilanteissa ehkäisee mielenterveyden ongelmia, julkisten palveluiden tarvetta ja itsemurhia. Järjestöillä on monipuolista ymmärrystä kuntalaisten elämästä ja arjen haasteista ja tarjoavat tukea elämän kriisitilanteissa. Siksi ne ovat kunnille tärkeitä kumppaneita.
Mielenterveys tarkoittaa hyvinvointia, elämäniloa ja jaksamista arjessa – mielenterveys on investointi ja kunta voi vaikuttaa asukkaidensa mielenterveyteen monin tavoin.
#kuntavaalit #mielenterveys