Mobilen syyskuun 2021 uutiskirje on nyt julkaistu. Kirjeessä on mm. tietoa Mobilen toimintaan kohdistuvista muutoksista niin tämän syksyn kuin tulevan vuodenkin osalta.

Uutiskirjeessä kerrotaan syksyn ja tulevan muutosten osalta mm., että

Kriisikeskus Mobilen toimintaan kohdistuu supistuksia tämän syksyn aikana ja vuoden 2022 alusta. Mobilen toiminnan supistuksen taustalla on se, että maakunnassa tehdään laaja-alainen muutos lakisääteisen psykososiaalisen tuen järjestämiseen liittyen ja muutostilanne vaikuttaa myös järjestölähtöisen kriisityön järjestämiseen ja talouteen. Kuntien päätöksellä Keski-Suomen maakuntaan perustetaan kuntien yhteinen sosiaali- ja kriisipäivystysyksikkö, joka tulee toimimaan 1.1.22 alkaen 24/7 – yksikkö tulee vastaamaan Keski-Suomen kuntien alueella keskitetysti kiireellisiin sosiaalityön tarpeisiin sekä akuuttia kriisiapua edellyttäviin äkillisiin traumaattisiin kriisitilanteisiin viranomaistyönä. Uusi yksikkö tulee korvaamaan maakunnassa aiemmin toimineen virka-ajan ulkopuolisen kuntien yhteisen sosiaalipäivystyksen sekä sen, että aiemmin psykososiaalisesta tuesta on kukin kunta vastannut itse. Mobilen järjestölähtöinen kriisityö tulee säilymään matalan kynnyksen tukena, vaikka toimintaamme tuleekin muutoksia.

Mikä muuttuu syksyn aikana:
Henkilöstöresurssin pienentyminen ja rakenteelliset muutokset vaikuttavat jo kuluvan syksyn aikana siihen, ettei kotikäyntejä uusissa asiakkuuksissa enää tehdä. Lisäksi Mobilen toiminta supistuu siten, että jo 1.11-31.12.21 välisenä aikana, että meidät tavoittaa ma-su klo 8-22 välisenä aikana. aeimman ympärivuorokautisuuden sijasta. Meihin voi olla yhteydessä edelleen matalalla kynnyksellä elämän eri kriisitilanteissa puhelimitse 044 7888 470, pop up chatin kautta tai tulemalla paikan päälle (Matarankatu 2 D, 40100 Jyväskylä).

Mikä muuttuu 1.1.22 alkaen:
Toiminta-aikamme rajautuu maanantaista torstaihin klo 8-20 sekä perjantaihin klo 8-17 aiemman ympärivuorokautisen toiminnan sijaan. Kriisikeskuksessa tulee työskentelemään seitsemän työntekijää aiemman 14 työntekijän sijaan.

Mikä säilyy 1.1.22 alkaen:
Toimimme edelleen matalalla kynnyksellä ja järjestölähtöisesti. Kuntalaiset voivat ottaa meihin yhteyttä elämän eri kriisitilanteissa puhelimitse, pop up chatin kautta sekä asioimalla kasvokkain kriisikeskuksen tiloissa – toivomme puhelinyhteydenottoa ennen kasvokkaista asiointia. Myös väkivaltatyön yksilötyöt niin väkivaltaa kokeneiden kuin väkivaltaisesti käyttäytyneiden kanssa jatkuvat. Samoin yhdistyksemme vapaaehtoistyö kriisikeskuksessa jatkuu; ammatillisten kriisityöntekijöiden työpareina tulee jatkossakin työskentelemään toimintaamme koulutettuja vapaaehtoisia työntekijöitä – näin mahdollistuu edelleen merkityksellinen kansalaistoiminta osana järjestötyötä. Uusien vapaaehtoiskoulutettavien haku käynnistetään tammikuussa 2022 ja koulutus aloitetaan syksyllä.

Teemme myös tulevaisuudessa monipuolista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä kehitämme toimintaamme ja osallistumme aktiivisesti mm. kunta- ja järjestöyhteistyöhön. Jatkamme työtämme osana muuta verkostoa. Muita auttavia tahoja löytyy täältä.

Lisää kuulumisiamme luettavissa: Uutiskirje 3/2021