Yhdistysväki ja yhteisövaikuttajat Keski-Suomessa! Entä jos meitä ei olisi? Mitä tapahtuisi? Jos meitä ei olisi -kampanjan tarkoitus on nostaa esille järjestökentällä tehtävää korvaamatonta työtä. Tehdään yhdistysten tekemä työ näkyväksi yhdessä!  Kampanjaan mukaan liityt käyttämällä julkaisuissa: #josmeitäeiolisi Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt

Kriisikeskus Mobile ja Rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen #josmeitäeiolisi:

#josmeitäeiolisi jäisivät keskisuomalaiset yli 10 000-11 000 kriisitilanteessa ilman matalan kynnyksen kriisityön tukea, kasvokkaista kriisi-, väkivalta- ja rikosuhripäivystystyötä yli 2000 asiakastilanteessa Kriisikeskus Mobilen tiloissa mahdollistumatta sekä koti- ja laitoskäyntejä yli 600 tilanteessa tekemättä eri puolille Keski-Suomen maakuntaa.

#josmeitäeiolisi väkivaltaa kokeneita asiakkaita jäisi vuodessa yli 100 ja väkivaltaisesti käyttäytyneitä yli 60 vaille yksilöväkivaltatyötä. Edm. väkivaltatyön yksilötyön toimenpiteitä jäisi yhteensä n. 900 toteutumatta. Väkivaltaa kokeneista asiakkaista ei 12-15 ohjautuisi ryhmätoimintaan – väkivaltaisesti käyttäytyneistä jäisi vaille 15-20 asiakasta Jyväskylän Yliopiston ja Mobilen yhteistä ryhmätoimintaa.

#josmeitäeiolisi rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteen yli 150 tukisuhteessa olevalle asiakkaalle ei mahdollistuisi toiminnanohjaajien eikä rikosuhripäivystyksen tukihenkilöiden työtä, tukea, ohjausta tai neuvontaa.

#josmeitäeiolisi vuosittain jäisi mahdollistumatta merkityksellistä
kansalaistoimintaa, koska vapaaehtoiset eivät voisi osallistua 250-300 työvuoroon (yli 1500 tuntia) matalan kynnyksen kriisikeskuksessa.

#josmeitäeiolisi yhteistyöverkoston kanssa yli 20 vuoden ajan yhdessä luotu asiakas-, kunta-, järjestö-, koulutus-, tiedottamis-, turvallisuus-, tutkimus-, hanke- eli koko verkostotyö kriisi- ja väkivaltatyöstä Mobilesta ja rikosuhripäivystyksen Jyvässeudun palvelupisteestä päättyisi.

#asiakkaat #hyvinvointi #kohtaaminen #kriisi #traumaattinenkriisi #elämänkriisi #väkivalta #mielenterveys #rikos #huoliläheisestä #kriisityö #väkivaltatyö #rikosuhripäivystystyö #rikutukihenkilö #vapaaehtoistyö #matalankynnyksenapu #ajanvarauksetta #24/7 #yhteistyö #vaikuttavuus #inhimillinenhätä #keskisuomi #kunnat #järjestöt #kriisikeskusmobilejkl #rikosuhripäivystysjyvässeutu 0142667150 www.kriisikeskusmobile.fi